Onze Visie

gemeentehuis Overijse
OV2002/N-VA heeft zich de voorbije jaren ingezet om van Overijse een aangename gemeente te maken waar het goed wonen en werken is.

Met onderstaande visietekst wil de partij aangeven welke doelstellingen zij in de volgende zes jaar wil nastreven.

Voor OV2002/N-VA is het belangrijkste fundament een gezond financieel beleid en een begroting die in evenwicht is. De financiële middelen waarover de gemeente beschikt, moeten als een goede huisvader worden beheerd en ten goede komen van de gemeente en haar inwoners. Daarom streven we ernaar dat de belastingen zodanig worden geïnd dat alle inwoners van Overijse hun bijdrage leveren.

Doorheen de hele visietekst van de partij lopen een aantal overkoepelende kernwaarden die we hoog in het vaandel voeren: transparantie, communicatie, duurzaamheid en het Vlaams karakter van onze gemeente.

We hebben een onderverdeling gemaakt in vier grote clusters: vrije tijd, omgeving, zorg, werken en onderwijs. Elke cluster bestaat dan weer uit een aantal subthema’s die verder worden toegelicht.