Gemeentelijke Basisschool Overijse - nieuwbouw kleuters

Onderwijs

OV2002/N-VA draagt het principe van levenslang leren hoog in het vaandel. Daarom willen we er alles aan doen om de ideale omstandigheden te scheppen waarin dit kan gebeuren. Ook op het vlak van infrastructuur streven we naar een coherent aanbod, zodat het gemeentelijk onderwijs op een degelijke en hedendaagse manier kan werken. We streven naar een goede samenwerking met de andere netten, zodat ook daar kwalitatief onderwijs kan worden verstrekt.

We willen het bestaande gemeentelijke aanbod actueel houden, maar ook de nodige aandacht schenken aan naschoolse vorming en volwassenenonderwijs. Samenwerking met het volwassenenonderwijs en het maximaal gebruik maken van de bestaande voorzieningen in het GITO staan daarbij centraal.

Aangezien het BKO een belangrijke functie heeft binnen het brede onderwijsaanbod in onze gemeente en in de regio, is het aangewezen om samenwerkingsverbanden te creëren met andere netten en omliggende gemeenten.

De gemeente wil het belang blijven onderstrepen van de Nederlandse taallessen als middel om deel te nemen aan het leven in Overijse en om aan anderstaligen de kans te bieden om zich in onze gemeenschap te integreren.

Nieuws over dit onderwerp

Educatief pad in Park Mariëndal

Op de OCMW-raad van afgelopen maandag 17 september werd de aanleg van het educatief pad in park Mariëndal goedgekeurd. OCMW Overijse heeft voor de heraanleg van het park en vijver een projectsubsidie …

Eandis cabine Eizer verdwijnt eindelijk

Na een lange lijdensweg van 2015 tot vandaag, is het dan eindelijk zover: de leegstaande elektriciteitscabine tegenover de Sint Jozefsschool van Eizer werd leeggehaald tijdens de herfstvakantie en …