Begijnhof Overijse

Infrastructuur

Onze gemeente beschikt over een uitgebreid wegen- en rioleringsnet, heel wat gemeentelijke gebouwen en een brede infrastructuur. Dit vraagt een voortdurende aandacht voor dagelijks onderhoud. Het is belangrijk dat we evenwichtig blijven investeren, en waar mogelijk subsidies aanvragen, om al deze infrastructuur up-to-date te houden. Bij al de uit te voeren werken hebben we aandacht voor de toegankelijkheid en willen we vertrekken van een minderhinderbeleid en een optimale communicatie.

Het verder (gefaseerd) uitwerken van het rioleringsnetwerk via grote en kleine rioleringsprojecten volgens de Europese richtlijnen blijft een prioriteit met aandacht voor de open en groene zones.

Indien mogelijk worden rioleringswerken zoveel mogelijk gecombineerd met nuts- en wegenwerken. Wanneer dit niet van toepassing is, worden pleinen en straten met voldoende aandacht voor de omgeving aangelegd en/of gerenoveerd met consequent gebruik van materialen.

Naast de wegenwerken is het belangrijk om de bestaande gemeentelijke en historische infrastructuur mee op te waarderen. Dit moet gebeuren met respect voor het origineel, maar met aandacht voor de hedendaagse normen en realiteit. Ook eigenaars moeten via verschillende mogelijkheden ondersteund worden om bij te dragen tot de opwaardering van de omgeving.

Nieuws over dit onderwerp