4 miljoen extra voor Overijse dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 2 oktober 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Infrastructuur, N-VA, OCMW
Terlanenveld

De 65 Vlaams-Brabantse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 126 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Voor Overijse gaat het over een bedrag van net geen 4 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord, dat ook door de N-VA afdeling Overijse op het ledencongres in Antwerpen op 1 oktober werd goedgekeurd.

Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. De bijkomende financiering gebeurt bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode de groeivoet van 3,5 procent blijft behouden. “Deze aanzienlijke som van 4 miljoen euro geeft de meerjarenplanning van Overijse extra zuurstof voor nieuw beleid. De gemeente zal ook beroep kunnen doen op het nieuw Vlaamse Randfonds dat het Vlaamse en groene karakter van de rand moet versterken”, stelt N-VA Overijse voorzitter Jan Van Brabant.
Inderdaad : in de regeringsonderhandelingen werd ook nog eens 4 miljoen euro per jaar uit de brand gesleept voor een nieuw Vlaamse Randfonds. Dit fonds moet de steden en gemeenten in de rand die te kampen krijgen met grootstedelijke fenomenen die uit Brussel overwaaien, zoals Overijse, ondersteunen.

Overname helft responsabiliseringsbijdrage

De pensioenen van de statutaire ambtenaren worden betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, ook in Overijse, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Daarom betaalt ook onze gemeente een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. Voor Overijse gaat het over een periode van 6 jaar over een bedrag van zo’n 5 miljoen euro. Geen peulschil dus. De Vlaamse overheid neemt daarvan nu dus 50% (zo’n 2.5 miljoen euro) over. Dat zorgt ervoor dat in het meerjarenplan van onze gemeente meer middelen beschikbaar zullen worden voor investeringen en een nieuw beleid. Wij geven dan ook graag gehoor aan de oproep van minister Weyts om “deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fiets-en voetpaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte.”, laat Stefan Vanderlinden, gemeenteraadslid Overijse2002-N-VA optekenen.

Open ruimte

Bovenop de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdrage wordt er nog een extra inspanning gedaan voor de landelijke gemeenten die de open ruimte die ze bezitten moeten onderhouden. “Een gemeente als Overijse, met veel landbouwgebied en open ruimte, krijgt hierdoor een extra financiële impuls. Voor Overijse gaat het over 1.480.000 euro. Ook hier geldt dat we erop zullen toezien dat het gemeentebestuur het extra geld besteedt aan meer investeringen die echt ten goede komen aan de inwoners van Overijse”, stelt Jan De Broyer, schepen voor o.a. Ruimtelijke Ordening Overijse2002-N-VA.

Meerjarenplan

Deze extra middelen zijn heel welkom om onze gemeentelijke meerjarenplanning op koers te houden. Onze voorzitter Jan Van Brabant concludeert: “De financiële uitdaging blijft groot in de huidige maatschappelijke context, maar we zijn ervan overtuigd dat we een ambitieus meerjarenplan aan de gemeenteraad van december zullen kunnen voorleggen dat beantwoordt aan de verkiezingsbeloften die we in oktober 2018 aan de inwoners van Overijse hebben voorgesteld.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is