Goed bestuur

Nieuws over dit onderwerp

Extra bos voor Overijse

In het licht van een maximale bescherming van het Zoniënwoud, dat teruggaat op het historische kolenwoud in onze contreien, dient verdere verstedelijking en ontbossing maximaal vermeden te worden. Om …

Nieuwe voorzitter Interrand

Na twee jaar voorzitterschap van de intercommunale Interrand geeft Joke Lenseclaes haar rol door aan haar collega Joris Kelchtermans eveneens uit de gemeente Overijse. Joke heeft het mandaat van …