Extra bos voor Overijse

Op 1 april 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, Ruimtelijke ordening, Toerisme
Zonienwoud - 1 april 2021

In het licht van een maximale bescherming van het Zoniënwoud, dat teruggaat op het historische kolenwoud in onze contreien, dient verdere verstedelijking en ontbossing maximaal vermeden te worden. Om dit te realiseren is het van belang om het beheer van het Zoniënwoud te onttrekken aan stedelijke invloeden en daarom pleiten we voor een uitbreiding van Overijse.

Om de toekomst van het Zoniënwoud te bestendigen en waar mogelijk uit te breiden, stelt Overijse zich kandidaat om de delen van het Zoniënwoud op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest over te nemen. Het betreft concreet de woudgedeelten gelegen op het huidige grondgebied van de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.

Zonienwoud - 1 april 2021

Dankzij de uitbreiding van het grondgebied van Overijse, komt het beheer van het Zoniënwoud volledig terecht in de gemeenten Overijse, Tervuren en Hoeilaart, die allen deel uit maken van de Druivenstreek. In het kader van de vereenvoudiging van de staatsstructuur zorgt deze benadering er eveneens voor dat het natuurbehoud volledig onder Vlaams beheer kan vallen en dat projecten als Horizon+ en het beheer van de autosnelwegen in het gebied door Agentschap Wegen en Verkeer efficiënter georganiseerd kunnen worden.

Met deze nieuwe benadering willen we een duidelijk signaal geven dat Overijse zijn natuurlijke en groene hinterland, niet zomaar zal laten verstedelijken en dat de verstedelijkingsdrang van Brussel geen halt dient toegeroepen te worden aan de huidige Gewestsgrenzen, maar dat de grenzen, bepaald door de natuur, een efficiënter stedelijk beleid binnen het kleinere Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toelaat én tegelijk de randgemeenten maximaal hun groene en landelijke karakter kan versterken. Een duidelijke win-win voor beiden!

We zullen onze zaak bepleiten bij minister Verlinden die de nieuwe staatshervorming voorbereidt. We willen zeker in open dialoog gaan met onze buurgemeenten over de praktische overheveling van het grondgebied. Vermits er echter geen inwoners betrokken zijn, gaan we ervan uit dat deze hervorming geen communautaire spanningen zal opleveren en dat het belang van de natuur en het natuurbeleid centraal zal staan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is