Jonge Druiventros

Toerisme

Overijse heeft door zijn geografische ligging, zijn historische achtergrond, zijn unieke omgeving en zijn evenementen een aantal troeven in handen om het toerisme in al zijn facetten te promoten. Deze troeven moeten in de toekomst beter op elkaar afgestemd en als één geheel gepromoot worden vanuit een totaalbeeld op goede ‘city marketing’. Het vernieuwde bezoekerscentrum Dru!f speelt hierin een centrale rol om de verschillende toeristische doelgroepen aan te spreken en onze gemeente als toeristisch centrum te promoten. Om dat op een degelijke manier te doen, is het belangrijk om ook in te spelen op nieuwe toeristische trends. Op deze manier kan het toerisme in onze gemeente het uithangbord worden van onze Vlaamse, groene en gastvrije gemeente. We streven ernaar de domeinen Kamp Kwadraat en Hagaard, dat in beheer is van Chirojeugd Vlaanderen, optimaal in het toeristische aanbod in te schakelen.

De Druivenfeesten blijven een van de belangrijkste evenementen, maar zijn aan een modernisering toe. Het hele concept van de Druivenfeesten dient grondig herbekeken en herwerkt te worden om ook de volgende 60 jaar nog attractief te kunnen blijven.

Nieuws over dit onderwerp

Extra bos voor Overijse

In het licht van een maximale bescherming van het Zoniënwoud, dat teruggaat op het historische kolenwoud in onze contreien, dient verdere verstedelijking en ontbossing maximaal vermeden te worden. Om …