Gemeenteraad beslist over RUP 11, WaWa-site en LIP IJsevallei

Wawa - Jan De Broyer

Overijse zet op een “groene” gemeenteraad belangrijke stappen om in onze gemeente het groen te bestendigen maar ook om zachte recreatie en het dorpscentrum van Jezus-Eik verder te ontwikkelen en leefbaar te maken. Op voordracht van schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening, Jan De Broyer (Overijse2002-N-VA) , werd in drie dossiers belangrijke beslissingen genomen.

Het RUP 11, toeristische poort Jezus-Eik, werd gemeenteraad behandeld. De voorlopige vaststelling door de gemeenteraad van dit RUP is het startpunt voor het openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kunnen bezwaarschriften ingediend worden. Het RUP bepaalt voor de kern van Jezus-Eik welke zones voor groene ruimte, horeca, wonen (art 4) en voor gemeenschapsvoorzieningen in aanmerking komen. Dankzij dit RUP zal er meer groen tot in het centrum van het dorp doorgetrokken worden (via een bosaleph – art. 3 groen/blauw gearceerd) en worden ook mogelijkheden gegeven aan de zone van het WaWa park om deze te ontwikkelen tot een poort voor het Zoniënwoud. In dit plan zal onder meer het Mariahof verbonden worden met het Zoniënwoud. In een “projectzone” langs de Witherendreef (van aan de Flos tot aan de watertoren) wordt een parking met 130 plaatsen voorzien (art 5). Met de aanleg van deze parking is het de bedoeling dat parkeren langs de Kapucijnendreef op termijn verdwijnt en zo de harde “blikken” wand van auto’s langs de woudrand verdwijnt. Verder is er een zone “Zoniëntuin” (art. 2) die een groene plek voorziet voor jeugdkampen alsook parkpaviljoenen (blauwe sterren) voorziet waar Chiro en de school nieuwe ruimten kunnen krijgen (max 500m²). De goedkeuring van dit RUP in een nieuwe stap in de realisatie van het Masterplan voor Jezus-Eik. Ondanks deze belangrijke voordelen lieten de Franstaligen een tegenstem noteren. Groen Overijse onthield zich.

Rup Jezus-Eik
Meteen besliste de gemeenteraad ook om de terreinen gelegen langs de Kapucijnendreef, het zogenaamde WaWa-park, te verwerven. Het gebied is 1 ha 5a 46ca groot en wordt verworven voor een bedrag van 2 miljoen Euro. Daarvan zal de gemeente net niet de helft moeten betalen aangezien andere overheden deze aankoop voor ongeveer 1 miljoen euro subsidiëren. De bedoeling is om op deze grond een project te realiseren binnen het kader van het bovenvermelde RUP 11 Toeristische poort Jezus-Eik. De verwerving van deze grond kon gebeuren in overleg met de huidige eigenaar. Er was dus geen onteigening nodig. Bovendien is het uniek dat dit project voor 50% gesubsidieerd wordt. Deze kans moesten we grijpen om de vergroening van Jezus-Eik te bewerkstelligen.

 

Deze koop kadert in de door de 3 gewesten, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, ontwikkelde visie over het Zoniënwoud. Het principe dat hier gehuldigd wordt is dat hoe dieper men het woud ingaat hoe ecologischer het woud wordt. Ontspanning en activiteiten worden langs de rand van het woud ontwikkeld. Er worden een aantal toegangspoorten tot het woud ontwikkeld. Voor Vlaanderen zijn dit Overijse-Jezus-Eik, Sint Genesius Rode, Groenendaal en Tervuren . Initieel was Jezus-Eik slechts opgenomen als een instapplek, maar dankzij volharding werd uiteindelijk ook Jezus-Eik een poortfunctie toebedeeld, hetgeen voor de ontwikkeling van het dorp zeer belangrijk is. Er wordt nu binnen het Horizon + project een ontwerper aan het werk gezet om deze poorten voor Hoeilaart, Overijse en Tervuren verder uit te werken op basis van een participatietraject.

De parkeergelegenheid op horecaplein blijft momenteel bestaan, althans tot de hopelijk snelle realisatie van het Brabantcomplex. Een oplossing voor het verdwijnen van de parkeerplaatsen ten voordele van een autovrij plein met zonneterrassen ligt aan de andere kant langs de Houthakkersstraat, waar extra parkeerplaatsen mogelijk worden door de berm langs de E411 recht te trekken. Hiervoor wordt samengewerkt met Agentschap Wegen en Verkeer om dit te realiseren. De Franstaligen stemmen ook hier tegen en gunnen Jezus-Eik geen groene en bloeiende toekomst.
 

Tot slot werd er nog een eerste stap gezet in de realisatie van het LandInrichtingsProject (LIP) IJsevallei. Het LIP IJsevallei heeft als doel om 2 habitat richtlijngebieden met elkaar te verbinden. Het gaat over Zoniënwoud en anderzijds de Dijlevallei. Projecten langs Paardewater in Hoeilaart en de IJsebroeken en kasteelomgeving in het centrum van Overijse maken deel uit van deze visie. Ook in Eizer wordt de Nellebeek, als zijriviertje van de IJse, opgenomen in dit plan. De Nellebeek loopt van aan de Marnixwijk in Jezus-Eik tot aan de dreef naar Huldenberg. We beslisten een stuk grond van 12 are te verwerven tegenover de Sint Jozefschool in overeenstemming met de huidige eigenaar. De bedoeling is dat op deze plaats een ecologische doorgang gecreëerd wordt. De Nellebeek zal er opengelegd worden en onder de Duisburgsesteenweg door lopen richting het domein waar het vroegere rusthuis staat. Ook voor dit laatste gebouw zijn er gesprekken lopende om hier een groene verbinding te maken. Via planologische ruil hebben we bovendien de mogelijkheid om de bouwwaarde van deze bouwgrond over te dragen naar een andere locatie te verplaatsen via een RUP.

Jan De Broyer van Overijse2002-N-VA concludeert: “RUP11, de ontwikkeling van de WaWa-site en de eerste stap in de realisatie van het LIP IJsevallei zijn belangrijke beslissingen die onze gemeente in de toekomst toelaten om ons groen te bestendigen en het leven voor onze inwoners zo aangenaam mogelijk te maken, zodat iedere inwoner zich Thuis In Overijse kan voelen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is