Structuurplan Overijse

Ruimtelijke ordening

Het is van cruciaal belang dat onze omgeving logisch wordt opgebouwd, ingevuld en verbonden. We moeten voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen het behoud van open ruimten en nieuwe inplantingen. Binnen de groene en open ruimten moet er aandacht zijn voor zowel landbouw, groen- en natuurgebied als voor recreatie.

Het verder uitvoeren van het ruimtelijk structuurplan door het opmaken van masterplannen en RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) blijft een belangrijke prioriteit.

Nieuws over dit onderwerp

Extra bos voor Overijse

In het licht van een maximale bescherming van het Zoniënwoud, dat teruggaat op het historische kolenwoud in onze contreien, dient verdere verstedelijking en ontbossing maximaal vermeden te worden. Om …