Verkiezingen 2018

Nieuws over dit onderwerp

Coalitiegesprekken Overijse

Donderdag 18 oktober hadden OpenVLD–Groen en Overijse2002-N-VA een eerste verkennend gesprek. De afgevaardigden van de respectievelijke groepen zijn gemandateerd om verdere besprekingen te voeren …