Gemeente Overijse investeert recordbedrag van 73 miljoen euro

Op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Infrastructuur, OCMW, Wonen, Zorg
vuurmolen

Gisterenavond keurde de gemeenteraad van Overijse het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. Met de realisatie van de beleidskeuzes is een bedrag gemoeid van 73 miljoen euro aan investeringen. De plannen van de gemeente zijn duidelijk. “We zetten volop in op de zwakke weggebruikers, investeren in onze gemeentelijke infrastructuur, zorgen voor onze groene ruimte en houden onze financiën op orde” aldus een fiere fractieleidster Joke Lenseclaes (Overijse 2002 - N-VA).

Een groot deel van het budget is voor  de verbetering van de mobiliteit in en rond Overijse. Daarbij is er o.a. voor  3 miljoen euro aan asfalteringswerken opgenomen. Wat opvalt is de keuze voor de zwakke weggebruiker :“We plaatsen de voetgangers en fietsers in onze mobiliteitsvisie centraal. We investeren maar liefst 6 miljoen euro in nieuwe fietspaden en fietsinfrastructuur”, zegt gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden (Overijse 2002 - N-VA).

Naast mobiliteit zien we ook heel wat investeringen in sport. Na de aanleg van de nieuwe atletiekpiste zal dit bestuur de komende 5 jaar de renovatie van het zwembad afronden, nieuwe kleedkamers en een nieuw voetbalveld voorzien aan De Hagaard en de bouw van een nieuwe sporthal opstarten. Goed voor een investeringsbudget van 14 miljoen euro. “Overijse is een sportgemeente en om aan de vraag van vele sportievelingen te voldoen moeten we verder investeren in onze sportinfrastructuur, zowel in nieuwbouw als in renovatie” volgens gemeenteraadslid Joris Kelchtermans (Overijse 2002 - N-VA).

Meerjarenplan Overijse

Dit bestuur draagt ook zorg voor haar inwoners en investeert in de renovatie van het gelijkvloers en het 3de verdiep van ‘Den Blijk’. Daarnaast zet ze in op de realisatie van het nieuwbouwproject op de J.B. De Keyserstraat 65, alles samen goed voor een investering van 5 miljoen euro in zorg. “Dit bestuur zet in op de modernisering van haar zorginfrastructuur, voor jong en oud. Daarnaast maken we beleidsruimte vrij om Overijse dementievriendelijker te maken, de eenzaamheid aan te pakken en onze mantelzorgers maximaal te ondersteunen” vertelt gemeenteraadslid Jeroen Van San (Overijse2002-N-VA).

Naast de harde infrastructuurwerken zien we ook een engagement van het gemeentebestuur om een klimaatactieplan uit te bouwen en tegen 2030 energieneutraal te zijn. Hiervoor wordt een budget voorzien van 2,5 miljoen euro. “We gaan niet enkel een engagement aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen maar ook om onze mooie groene ruimte in Overijse verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan het openstellen van het park van het Groot Huys in het centrum, de realisatie van het WaWa-park dat nieuwe kansen geeft aan Jezus-Eik en het landinrichtingsplan (LIP) IJsevallei. We maken meer dan ooit duidelijk dat Overijse een Vlaamse en groene gemeente is” besluit Jan De Broyer, Schepen van Omgeving, Natuurinrichting en Begraafplaatsen (Overijse 2002 - N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is