Sociale Economie

De werkwinkel blijft een belangrijk instrument voor zowel werkzoekenden als werkgevers en speelt een belangrijke rol voor de lokale arbeidsmarkt. Ook de sociale tewerkstelling verdient onze aandacht: via art. 60 waar het kan, samenwerking met IJsedal, 3Wplus en tewerkstelling van personen met een handicap.

Nieuws over dit onderwerp

"Druiventeelt beschermen en promoten"

De vier gemeenten uit de Druivenstreek hebben een intergemeentelijk platform opgericht om de druiventeelt in de regio te vrijwaren. Het is de eerste keer dat de gemeenten intensief zullen …