Zwembad Overijse

Sport

Zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, moet het uitgangspunt blijven van het gemeentelijk sportbeleid. Sporten is geen doel op zich, maar een middel om te werken aan de gezondheid van alle Overijsenaren. Gezondheid en zich goed voelen in zijn omgeving worden alsmaar belangrijker in deze drukke tijden. Om alle sporters te kunnen opvangen dienen we werk te maken van voldoende sportinfrastructuur die aan de hedendaagse normen voldoet en moet er ruimte worden gegeven aan sport en recreatie in het algemeen. Daarbij willen we uitvoering geven aan het masterplan sportinfrastructuur met de uitbouw van kleinere infrastructuur in de gehuchten en wijken. Het beheer van de sportinfrastructuur moet adequaat en vanuit het standpunt van de sporter gebeuren. De talrijke sportclubs in onze gemeente moeten partners blijven in het gemeentelijk sportbeleid. Deze moeten vanuit een efficiënte organisatie en met de nodige expertise ondersteund worden om een kwaliteitsvol aanbod te creëren. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de niet-sporters en de niet-clubgebonden sporter, maar ook voor de vergrijzing (verzilvering) en de kansengroepen.

Nieuws over dit onderwerp

Subsidies voor renovatie van het Begijntjesbad

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt 465 000 euro vrij voor de renovatie van het zwembad in Overijse. In totaal investeert de Vlaamse Regering 10 miljoen euro in 25 nieuwbouw- of …

Nieuwe zuidflank voor Overijse centrum

Dat OV2002 de groen-, bos- en natuurgebieden alsook de flora en de fauna in onze gemeente zo veel mogelijk wil koesteren en beschermen, staat niet alleen met zo veel woorden in ons programma. Ook op …