Nieuwe zuidflank voor Overijse centrum

Op 11 mei 2016, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Jeugd, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Sport
Zuidflank - Meiveld

Dat OV2002 de groen-, bos- en natuurgebieden alsook de flora en de fauna in onze gemeente zo veel mogelijk wil koesteren en beschermen, staat niet alleen met zo veel woorden in ons programma. Ook op het terrein wordt daar concreet invulling aan gegeven (vroedmeesterpad, tragewegennetwerk, erosiebestrijdingsplan, broedhopen enz.).

Daarom zijn we als partij bijzonder blij met het initiatief om op de zuidflank van het centrum van Overijse het waterbeheersplan verder te ontwikkelen tot een totaal herinrichtingsplan met aandacht voor groene zones en unieke recreatieve locaties. Drie Overijsese schepenen (Openbare Werken, Jeugd en Milieu) sloegen daarvoor de handen in elkaar. Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met het project en heeft groen licht gegeven om het volledige dossier verder uit te werken.

Waar gaat het over? Om het centrum van Overijse verder te behoeden voor overstromingen zijn er tal van ingrepen nodig op de helling achter het cultuurcentrum Den Blank. De zone waarin gewerkt zal worden, strekt zich uit van de Heurckstraat aan de sporthal over de recreatiezone in de helling, langs het Begijnhofstadion tot de groene meanderweide voor de Bib en Den Blank. Door de dienst Openbare Werken wordt in samenwerking met Aquafin een waterbeheersplan voor deze hele zone opgemaakt. “Het is de bedoeling om het hemelwater trager te laten afstromen door op verschillende plaatsen in de helling natuurlijke bufferbekkens aan te leggen. Deze zouden dan bij hevige regenval het water tijdelijk moeten opvangen. Tevens zullen we gescheiden riolering aanleggen. Tegelijk kunnen we aan deze buffers ook een groene en recreatieve invulling geven en de belevingskwaliteit van de ‘Zuidflank’ opwaarderen”, aldus schepen Sven Willekens (OpenVLD).

In een multidisciplinaire werkgroep die dit dossier binnen de gemeente vorm geeft, zetelen naast de betrokken diensten en de schepen voor openbare werken ook de schepen van milieu Jan De Broyer (OV2002/N-VA) en schepen voor jeugd en sport Peter Van den Berge (OV2002/N-VA).

Jan bewaakt in de eerste plaats het groene karakter van de helling en legt kort uit wat er op tafel ligt: “De werken moeten zo veel mogelijk gebeuren met natuurlijke materialen en het gebruik van harde materialen wordt maximaal vermeden. Natuurlijke bufferbekkens moeten met de nodige zorg aangelegd worden en waar mogelijk gecombineerd met spel- en rustelementen. Zo kan een traag afwateringssysteem met vlechtwerk bijvoorbeeld ook dienst doen tijdens drogere periodes als mini-atrium voor kleine voorstellingen. Het groene karakter van deze flank blijft een belangrijke troef voor Overijse en dat moet ook zo blijven.”

Peter bekijkt het dossier dan weer vanuit een jeugdige en sportieve invalshoek. In het ruimtelijk structuurplan Overijse spreekt men trouwens ook al van de ‘recreatieflank’. “In de eerste plaats geeft dit dossier een uitstekende mogelijkheid om het verouderde skatepark aan te pakken. We zouden het skatepark op een andere plek willen realiseren, zodat het ook iets groter gemaakt kan worden. De invulling van dit skatepark willen we absoluut in samenspraak doen met de skaters uit Overijse. We hebben ze trouwens al een tweetal keer ontmoet om te kijken wat hun wensen zijn, maar we moeten dit zeker nog concretiseren. Een tweede belangrijk item is de invulling van een veilig en aangenaam looptracé doorheen de flank. Ideaal is natuurlijk de aanleg van een Finse piste, maar dat is – gezien de hellingsgraad – geen evidente optie. Daarom zijn we nu op zoek naar een materiaal om de paden aan te leggen dat aangenaam is voor de lopers, maar ook gebruikt kan worden door wandelaars, mountainbikers,… maar ook materiaal dat onderhoudsvriendelijk en weersbestendig is.”

De verschillende zones zullen de volgende maanden concreet worden uitgewerkt. Dit vergt nog wel wat werk en ook de nodige vergunningen dienen nog aangevraagd. In de loop van 2017 zou er op het terrein concreet beweging moeten komen.

Tot slot willen wij als partij benadrukken dat wij volledig achter deze vorm van samenwerking staan en ook de integrale aanpak van dergelijke projecten toejuichen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is