recyclagepark Overijse

Milieu

Het leefmilieu in de onmiddellijke omgeving, maar ook ver daarbuiten, bepaalt mee de leefkwaliteit en is daarom een belangrijk uitgangspunt voor OV2002/N-VA. Een topprioriteit blijft een proper en net Overijse waar we met alle burgers en diensten werk moeten van maken.

Wat de afvalproblematiek betreft, heeft onze gemeente samen met alle burgers reeds grote inspanningen geleverd. Hierdoor is er tijdens de afgelopen jaren een licht dalende trend waar te nemen. Toch moeten we ons op dit vlak blijven inspannen en de inwoners sensibiliseren om de efficiëntie van recyclage te blijven verhogen. In dit kader is de samenwerking met Interrand belangrijk en zijn we er voorstander van om met deze intercommunale een afval- en ophaalbeleid op maat van de burger te blijven aanbieden. Deze werking dient voortdurend opgevolgd en bijgestuurd te worden om de werking (ook die van het containerpark) te optimaliseren. Overijse2002/N-VA wil daarenboven sluikstorten actief bestrijden.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het vlak van milieubewust omgaan met energie om sensibiliserend te kunnen werken naar burgers, bedrijven en verenigingen.

De subsidiëring vanuit de gemeente moet logisch zijn en afgestemd op wat er al van hogerhand aan subsidies bestaat. Dit neemt niet weg dat we verder groene energie moeten stimuleren en aanmoedigen.

We moeten de groen-, bos- en natuurgebieden alsook de flora en de fauna in onze gemeente zo veel mogelijk koesteren en beschermen en waar mogelijk ook opnieuw aanplanten of als groengebied herinrichten.

Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe voorzitter Interrand

Na twee jaar voorzitterschap van de intercommunale Interrand geeft Joke Lenseclaes haar rol door aan haar collega Joris Kelchtermans eveneens uit de gemeente Overijse. Joke heeft het mandaat van …