Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 april 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke ordening, Wonen

Het energiepact van de federale regering bepaalt de langetermijnvisie voor het energiebeleid voor de periode tot 2030-2050. Dit pact bevestigt onder andere de kernuitstap in 2025 en is erop gericht om de energietransitie nu te starten waarbij  hernieuwbare energie een voorname plaats krijgt  in het …

Op 20 maart 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Infrastructuur, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Wonen

Overijse behoort bij de 30 geselecteerde gemeenten die in 2018 zullen starten met de Bouwmeester Scan. Daarnaast behoren voor de provincie Vlaams-Brabant: Beersel, Galmaarden, Halle, Opwijk en buurgemeente Huldenberg. Op 21 december 2017 lanceerden de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo …

Op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Mobiliteit, Onderwijs, Ruimtelijke ordening

Dat de stellingen die een deel van ’t Kasteeltje behoeden voor erger, beschermd moeten worden als onroerend erfgoed is een grapje dat de inwoners van het centrum soms maken. ‘t Kasteeltje is inderdaad een dossier dat al jaren aansleept. Wij hebben ons wel steeds het lot van deze site aangetrokken, …

Op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening

Om de waterkwaliteit en de watervoorraden in Europa veilig te stellen, moeten onze waterlopen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Die richtlijn moet bovendien de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Om onze waterlopen aan de Europese richtlijn te laten …

Op 7 januari 2018, over deze onderwerpen: Milieu

Vorig jaar werd er op de raad van bestuur van Interrand een evaluatie gehouden rond de invoering van de roze zakken. “Allereerst stelden we vast dat de roze zakken een groot succes kennen”, vertelt schepen Joke Lenseclaes. Vele inwoners vinden de weg naar het recyclagepark, waar ze hun gevulde …

Op 21 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening

Samen met de buurtbewoners en de dorpsraad Jezus-Eik reageert het gemeentebestuur van Overijse tegen het grootstedelijk project Oaktree op de hoek van de afrit E411 en de Welriekendedreef. Dit project wordt voorzien op Oudergems grondgebied, maar wel op de gemeentegrens met Overijse. Op de …