Opvang

Nederlandstalige opvang voor de verschillende doelgroepen blijft een absolute prioriteit.

Voor baby’s en peuters blijven we de bestaande initiatieven ondersteunen en stimuleren we initiatieven om dit aanbod uit te breiden. Indien nodig neemt de gemeente/OCMW zelf initiatief om voldoende aanbod te creëren.

De voor- , na- en buitenschoolse kinderopvang wordt beter afgestemd op de noden van de ouders door deze opvang te optimaliseren en uit te breiden. Ouders kunnen via het sociaal loket informatie krijgen over het volledige aanbod aan Nederlandstalige kinderopvang in de gemeente.

Ouderenzorg wordt in een vergrijzend Overijse steeds belangrijker. Onze eerste betrachting voor ouderen is ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. Het uitwerken van een degelijke thuiszorg speelt hierbij een cruciale rol. Om deze thuiszorg optimaal uit te bouwen is het noodzakelijk om samenwerkingsverbanden op te starten. Het is belangrijk dat de Overijsenaar hiervoor terecht kan bij het sociaal loket dat in de Vuurmolen actief blijft. Dit loket kan doorverwijzen naar de juiste zorgaanbieders in de gemeente.

Indien thuisopvang niet langer mogelijk is, focust het rust- en verzorgingstehuis Mariëndal zich op de opvang van de zorgbehoevende ouderen. Deze opvang kan zowel voor een kort als voor een lang verblijf. Daarom moeten we in een performante en moderne werking investeren en streven naar samenwerking om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te drukken.

Nieuws over dit onderwerp

Gloednieuwe brochure voor OCMW Overijse

Maandag 22 januari werd er tijdens de OCMW-raad de gloednieuwe brochure van OCMW-Overijse voorgesteld. In deze brochure willen we graag een overzicht geven van alle diensten die ons OCMW aanbiedt. We …

Joke Lenseclaes nieuwe OCMW-voorzitter Overijse

Op woensdag 16 augustus 2017 werd Joke Lenseclaes (OV2002-N-VA) tijdens de OCMW-raad bestendigd als OCMW-voorzitter. Naar aanloop van dit voorzitterschap legde zij op 20 juni 2017 reeds de eed af als …