Joke Lenseclaes nieuwe OCMW-voorzitter Overijse

Op 28 augustus 2017, over deze onderwerpen: OCMW, Opvang, Welzijn, Zorg
OCMW Overijse

Op woensdag 16 augustus 2017 werd Joke Lenseclaes (OV2002-N-VA) tijdens de OCMW-raad bestendigd als OCMW-voorzitter. Naar aanloop van dit voorzitterschap legde zij op 20 juni 2017 reeds de eed af als OCMW-raadslid. Sinds 5 juli 2017 is Joke actief als waarnemend voorzitter binnen het OCMW. Dit ter vervanging van Inge Lenseclaes die op dat ogenblik waarnemend burgemeester was. Tijdens deze periode kon Joke al met vele interessante medewerkers en diensten kennismaken. Voor haar was de eerste anderhalve maand een zeer leerrijke ervaring. Ze is van plan om zich het komende anderhalf jaar de volle honderd procent in te zetten. Als voorzitter van het OCMW is Joke bevoegd voor alles inzake welzijn en kinderopvang. Daarnaast werd ze toegevoegd als zevende schepen aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd Joke verkozen tot gemeenteraadslid. Zij was sinds begin 2013 actief in de Raad van Bestuur van de intercommunale Interrand, in de politieraad en in de commissie voor intergemeentelijke samenwerking en IVA. Deze laatste drie mandaten zal ze nu doorgeven aan geïnteresseerde collega’s binnen de groep OV2002-N-VA. 

Haar job als leerkracht, die ze sinds 2009 uitoefent in het Sint-Martinuscollege te Overijse, zal ze vanaf september 2017 wel op een lager pitje moeten zetten. Daar ze het lesgeven niet kan missen, zal ze het komend schooljaar nog lesgeven aan twee klassen op de derde graad. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is