Welzijn

Het eerste aanspreekpunt voor alle noden rond OCMW en gezondheid blijft het sociaal loket. Om het gemeentelijk welzijns- en gezondheidsbeleid verder in de breedte uit te werken, moet een nieuw dienstencentrum de motor worden van een divers aanbod op het vlak van welzijn voor jong en oud.

Zo moet het mogelijk zijn om, naast het bestaande aanbod vanuit de gemeente en het OCMW, nieuwe activiteiten op het gebied van welzijn en gezondheid aan te bieden. In het nieuwe dienstencentrum worden (vrijetijds- en educatieve) activiteiten georganiseerd voor jongeren, medioren en senioren. Hiervoor is het belangrijk om samen te werken met verschillende overkoepelende organisaties rond welzijn en gezondheid. Maar ook het ondersteunen, stimuleren en bekendmaken van het vrijwilligerswerk in het kader van de zorgverlening krijgt binnen dit dienstencentrum een belangrijke rol.

Het blijft de taak van het OCMW de zwaksten te ondersteunen en kansarmoede te bestrijden. Hierbij speelt budgetbegeleiding een belangrijke rol. In dit kader is het aanleren van Nederlands een essentieel onderdeel om tot integratie te komen.

Het sociaal beleid van het OCMW wordt gevoerd in volle (budgettaire) transparantie. De aangeboden dienstverlening staat open voor iedereen (in de mate van het mogelijke), maar wordt financieel ondersteund voor hen die het echt nodig hebben.

Nieuws over dit onderwerp

Gloednieuwe brochure voor OCMW Overijse

Maandag 22 januari werd er tijdens de OCMW-raad de gloednieuwe brochure van OCMW-Overijse voorgesteld. In deze brochure willen we graag een overzicht geven van alle diensten die ons OCMW aanbiedt. We …

Joke Lenseclaes nieuwe OCMW-voorzitter Overijse

Op woensdag 16 augustus 2017 werd Joke Lenseclaes (OV2002-N-VA) tijdens de OCMW-raad bestendigd als OCMW-voorzitter. Naar aanloop van dit voorzitterschap legde zij op 20 juni 2017 reeds de eed af als …