Stationsstraat Overijse

Ondernemen

We willen ervoor zorgen dat er in de verschillende handelskernen een evenwichtige mix ontstaat van middelgrote ketens en kleinere winkels die borg staan voor de nodige diversiteit in het winkelaanbod.    

Ondernemers willen we de nodige ondersteuning bieden om lid te worden van bestaande zelfstandigenorganisaties en om maximaal gebruik te maken van hun opleidingsaanbod.

Overijse wil de samenwerking tussen enerzijds de handelaren onderling en anderzijds de handelsverenigingen en het bestuur stimuleren. Wij moeten maximaal inzetten op het aantrekken van groene bedrijven. We zijn er voorstander van dat horeca, toerisme en recreatie beter worden afgestemd op de lokale economie en vice versa.   

Wat de kmo-zones betreft, volgen we de principes van het structuurplan: bedrijfsterreinen kunnen worden ontwikkeld voor zo ver ze passen binnen de schaal van de gemeente en met respect voor het groene karakter van Overijse.

We willen focussen op het positieve dat al gerealiseerd is en op dat wat nog in de steigers staat en stemmen onze communicatie daarop af.

De gemeente zet alles in het werk opdat winkels en bedrijven in hun reclame en communicatie met de klant het Nederlands gebruiken.

Nieuws over dit onderwerp

Onnodige commotie rond betonblokken

Onlangs ontstond er nogal wat commotie op de sociale media rond het plaatsen van betonblokken op de N4-Brusselsesteenweg. Een handelspand met een anderstalige naam zou zogezegd door het …

Dorpscentrum krijgt horecaplein

Op de jongste gemeenteraad werd het masterplan Jezus-Eik voorgesteld aan de inwoners van het gehucht dat dagelijks geteisterd wordt door het voorbijrazende verkeer op de N4 en de nabije E411. Het …