Overijse is geselecteerd bij de eerste gemeenten voor de Bouwmeester Scan

Op 20 maart 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Infrastructuur, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Wonen
kaart geselecteerde gemeenten

Overijse behoort bij de 30 geselecteerde gemeenten die in 2018 zullen starten met de Bouwmeester Scan. Daarnaast behoren voor de provincie Vlaams-Brabant: Beersel, Galmaarden, Halle, Opwijk en buurgemeente Huldenberg.

Op 21 december 2017 lanceerden de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan. Met de Scan kunnen gemeentebesturen een beleid uitstippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik. Zestig gemeentebesturen hadden zich hiervoor aangemeld. De stuurgroep van de Bouwmeester Scan heeft aan de hand van de verdeelsleutel, dertig aanvragen geselecteerd, die in 2018 zullen worden behandeld. In een volgende stap wijst de stuurgroep van de Bouwmeester Scan een geschikt onderzoeksteam aan voor het uitvoeren van de Bouwmeester Scan”.

”Omdat deze scan betrekking kan hebben op: verdichting van de woonkernen, nieuwe woonmodellen, de uitbreiding van groenblauwe netwerken langs de waterlopen, heeft Overijse zich kandidaat gesteld.” zegt schepen van ruimtelijke ordening Jan De Broyer (Overijse2002–N-VA).

“We zijn blij dat we bij de eerste gemeenten in Vlaanderen zijn hiervoor. Overijse is steeds een voortrekker geweest voor ruimtelijke planning. De verdere versterking van groengebieden en open ruimten, een betere continuïteit van ecologische netwerken en landschapsstructuren, een beter samenspel tussen open ruimte en bebouwde ruimte, een ruimtezuinige en milieuvriendelijke mobiliteit, … “ zegt Jan De Broyer (Overijse2002–N-VA). “Het zijn al jaren beleidskeuzes van de gemeente Overijse. Het doel met deze scan is dat er naar een nog gezondere en beter uitgeruste leefomgeving wordt gestreefd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is