80-puntenplan voor het fietsbeleid

Op 20 september 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Mobiliteit, Toerisme, Verkiezingen 2018, Vrije Tijd, Werken en Onderwijs, Wonen
fietser

Overijse2002-N-VA wil onze gemeente om te vormen tot een ECHTE fietsvriendelijke gemeente. Overijse2002-N-VA heeft daarom een fietsbeleidsplan uitgewerkt dat de fiets een nieuwe plaats geeft in het mobiliteitsaanbod. In dat plan worden niet minder dan 80 concrete actiepunten naar voor geschoven, netjes verdeeld over het centrum en alle gehuchten.

Het fietsbeleidsplan werd opgesteld vanuit eigen ervaringen, maar ook dankzij opmerkingen die we kregen op onze inspiratiesessie die we in maart 2018 organiseerden. Het finale gemeentelijke plan moet prioriteiten bepalen over welke verbindingen eerst moeten aangepakt worden, maar het zal ook een basis zijn om bijvoorbeeld te bepalen wanneer trage wegen in het fietsnetwerk kunnen opgenomen worden en hoe een nieuw aangelegd fietspad er voor ons uit moet zien (welke materiaalkeuze, breedte, …).

De ultieme doelstelling is het bouwen van een volwaardig fietsnetwerk, dat zorgt voor verbindingen tussen Overijse-centrum en zijn gehuchten, verbindingen tussen de gehuchten onderling en tot slot zorgt voor aansluiting op het fietsGEN en belangrijke overstapplaatsen voor het openbaar vervoer. Het fietsbeleidsplan dient ook als “fietstoets” wanneer gemeentelijke wegen worden gerenoveerd. Op dergelijke momenten is het immers belangrijk te bekijken of en hoe met de zwakke/bewuste weggebruiker rekening gehouden kan worden.

Om dit te realiseren zijn significante investeringen nodig in onze fietsinfrastructuur, maar ook in omkaderend beleid. Een goed netwerk is immers maar compleet en uitnodigend mits de kwaliteit van de fietspaden maar ook de aanhorigheden aanwezig is. Wanneer men fietst, moet dat zo veilig mogelijk kunnen in alle weersomstandigheden. Kinderen krijgen speciale aandacht aangezien zij vaak de stimulans kunnen zijn om ook mama en papa op de fiets te krijgen. Bij de uitbouw van het netwerk besteden we aandacht aan fietsstallingen, maken we een goede keuze voor een comfortabele ondergrond, kiezen we voor rustplekken en veilige verbindingen door het realiseren van fietsstraten. Tot slot willen we dat het fietsnetwerk natuurlijk goed bewegwijzerd wordt, zodat men snel het juiste pad kan vinden. Overijse2002-N-VA engageert zich om deze nodige investeringen te doen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is