IJse en Lane in goede handen

Op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening
Jan De Broyer

Om de waterkwaliteit en de watervoorraden in Europa veilig te stellen, moeten onze waterlopen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Die richtlijn moet bovendien de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Om onze waterlopen aan de Europese richtlijn te laten voldoen riep het Vlaamse Gewest zo’n twintigtal gebieden tot speerpuntgebied uit, waaronder ook de IJse en Lane en hun zijlopen.

Dit najaar gaf Overijse aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) groen licht voor drie belangrijke rioleringsprojecten die de waterkwaliteit van de IJse nog zullen verbeteren. De gemeente moet budget vrijmaken voor wanneer binnen een paar jaar de werken starten.

Dat is mogelijk dankzij het voorzichtig budgettair beleid van deze meerderheid. Het betreft de (her)aanleg van de gescheiden afval- en regenwaterleidingen in het ‘oude’ centrum van Overijse, de Jean Tombeurstraat, de Alfons Moerenhoutstraat, de J. Bt. Dekeyserstraat en de Emile Carelsstraat. De werken zijn voorzien binnen een paar jaar.

Mooie vooruitzichten

Overijse kan ook een graantje meepikken van het LIFE Beliniproject. Dat is een project voor de waterlopen in het DijleZennebekken en Demerbekken. Voor Overijse betekent dit concreet de behandeling van het vervuild afspoelend regenwater van de autosnelweg E411. Dat water zorgt nu nog voor een ware plaag van vervuiling en rechtstreekse lozing voor Laan en IJse. Ook hier zijn er dus gunstige vooruitzichten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is