Gemeentelijke schuld daalt verder in 2017

Op 8 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur
begroting

De gemeentelijke financiën kwamen in de gemeenteraad van 24 april 2018 uitgebreid aan bod tijdens de voorstelling van de jaarrekening 2017. Overijse is een financieel gezonde gemeente die door een goed beleid ruimte heeft voor tal van geplande investeringen.

De gemeente haalt haar belangrijkste inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (850) en uit de aanvullende personenbelasting (7%). Die inkomsten blijven stabiel rond 22 miljoen euro. Ook de uitgaven volgen een zowat vlakke lijn. Er werd minder uitgegeven dan in het budget voorzien, maar ook de inkomsten lagen iets onder de verwachtingen. Het resultaat is dat we het boekjaar afsluiten met een negatief saldo van ongeveer 3 mln. euro. Dit verlies is natuurlijk samen te bekijken met de beslissing om dit jaar geen nieuwe bankleningen op te nemen. Er werd immers ook voor zo’n 3 mln. euro aan leningen afgelost. Het algemene resultaat van alle jaren samen is 13,45 mln. euro. De gemeente heeft dus nog steeds een veilige financiële buffer.

Overijse investeert! In 2017 investeerden we per inwoner 281 euro en losten we per inwoner 121 euro schulden af. En dat zonder nieuwe leningen op te nemen.

Als goede huisvader zijn we in het verleden natuurlijk wel leningen aangegaan om grote investeringen te doen. Die leningen betalen we nu geleidelijk af, net zoals je bij de bank geld gaat lenen om een huis te kopen of te bouwen. Overijse heeft momenteel een langetermijnschuld van 29 mln. euro of net iets meer dan 1.100 euro per inwoner.

Wanneer we naar onze uitgaven kijken, stellen we vast dat de lonen van het gemeentepersoneel met 46% onze belangrijkste uitgavenpost zijn (15 mln. euro). Een andere belangrijke uitgavenpost zijn de toegekende werkingssubsidies van 8,8 mln. euro aan OCMW, politie, brandweer en afvalverwerking.

Op het einde van de voorstelling van de jaarrekening namen we ook afscheid van onze financieel beheerder, Mik Lenseclaes, die na 36 jaar dienst bij de gemeente met pensioen gaat. Dankjewel Mik voor de vele cijfertabellen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is