Gemeente en Gewest werken samen aan betere mobiliteit in Overijse

Op 22 februari 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Mobiliteit, Omgeving, Ruimtelijke ordening, Veiligheid
Ben Weyts Horecaplein

De Vlaamse Overheid gaat samen met de gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Huldenberg werk maken van een betere mobiliteit in de Oostrand. Het sluipverkeer wordt steeds beter in kaart gebracht en enkele verwaarloosde mobiliteitsprojecten worden uit het slop getrokken. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts maakt alvast 5 miljoen euro vrij om 4 hefboomprojecten een doorstart te geven. “Er is te lang niet geïnvesteerd in deze regio”, zegt minister Ben Weyts. “We zetten nu de inhaalbeweging in”.

Vlaanderen plant een grootschalig investeringsproject om de mobiliteit in de Vlaamse Rand te verbeteren. Concreet wordt er 2 miljard euro geïnvesteerd in de herinrichting van 20 km Ring rond Brussel, 40 km fietsinfrastructuur en 60 km nieuwe tramsporen van en naar Brussel. In de aanloop naar deze ‘Werken aan de Ring’ loopt er een onderzoek naar het sluipverkeer in de Rand.

Sommige sluiproutes zal de gemeente zelf aanpakken met een mix van maatregelen. Het proefproject op de Speelberg dat momenteel geëvalueerd wordt en waar alle Overijsenaren hun mening over kunnen geven via de website van de gemeente, maakt hier deel van uit. Andere sluiproutes houden dan weer verband met de verkeersproblematiek op de E411 en de Ring. De pijnpunten op de R0 Oost, de E411 en de N4 zijn al bekend sinds de beëindiging van een streefbeeldstudie in 2006. Met uitzondering van de bouw van het Ecoduct in Groenendaal bleven de deelprojecten uit deze sfeerbeeldstudie echter dode letter.

De gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Huldenberg gingen gezamenlijk aankloppen bij Vlaams minister van Mobiliteit (en Vlaamse Rand) Ben Weyts. Daar krijgen ze nu gehoor. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid om de mooie plannen uit de sfeerbeeldstudie van onder het stof te halen”, zegt Weyts. “Ik maak 5 miljoen euro vrij om nieuw leven te blazen in de 4 projecten die het grootste positieve effect zullen hebben op het verkeer in de Oostrand: het 4-armen kruispunt, het Leonard kruispunt, de aanpassing van het kruispunt R0/N2745 in Groenendaal en het project Brabandtlaan op de E411”.

De Werkvennootschap (het vehikel dat ook de grootschalige Werken aan de Ring coördineert) zal het projectleiderschap voor de Oostrand opnemen en het nodige studiewerk en procedurele werk verrichten. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zal op kortere termijn al een aantal kleinere ingrepen doorvoeren, om de verkeersleefbaarheid al ietwat te verbeteren. “Deze ‘quick wins’ zijn samen goed voor nog eens een kleine 3 miljoen euro”, zegt Weyts. Voor Overijse gaat het over een investering van 2,5 miljoen euro in nieuwe geluidsschermen langs de E411 in Jezus-Eik.

Stefan Vanderlinden, gemeenteraadslid van Overijse2002-N-VA, volgt de mobiliteitsprojecten nauw op. ”Terwijl anderen luchtkastelen bouwen onder de vorm van glazen overkappingen en tunnels onder het Zoniënwoud, zijn we blij dat de minister de beide voeten op de grond houdt en concrete maatregelen aankondigt, die de mobiliteit en verkeersleefbaarheid op korte en middellange termijn in de Druivenstreek  ten goede komen. Het is voor ons zeer belangrijk dat het project rond een nieuw op- en afrittencomplex ter hoogte van de Brabandtlaan opgenomen werd als hefboomproject. Dit project is immers een belangrijke schakel én sleutel tot een succesvolle uitrol van het Masterplan Jezus-Eik, waar schepen Jan De Broyer (Overijse2002-N-VA) samen met de werkgroepen van de dorpsraad hard aan gewerkt heeft.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is