afvalproductie daalt met 6% in Druivenstreek

Op 28 juni 2016, over deze onderwerpen: Milieu, Wonen
recyclagepark Overijse

Interrand, de afvalintercommunale voor Hoeilaart-Overijse-Tervuren, heeft haar jaarverslag en cijfermateriaal voor 2015 gepubliceerd. Als gemeente Overijse dragen we ongeveer 2 miljoen euro bij in de werking van deze intercommunale. Daarvoor willen we dat zij inzet op kwaliteit en op een beleid dat afval preventief aanpakt en het geproduceerde afval efficiënt verwerkt.

De wekelijkse ophaling aan huis van restafval (heus, dat is niet overal zo) is een belangrijk element in de dienstverlening. Het ingezamelde restafval daalde in het algemeen met 8 kg per inwoner ten opzichte van 2014, met Overijse als beste leerling in de klas met 14,28 kg per inwoner. Goed nieuws dus! Ook het opgehaalde GFT-afval daalde lichtjes. Omgekeerd zien we een significante stijging met 120 ton bij het opgehaalde papier en karton (die de daling in het recyclagepark met 60 ton ruim compenseert). Ook het aantal kg opgehaalde PMD is gestegen t.o.v. een daling in de recyclageparken. De 39 glasbollen worden tweemaal per week geledigd en er werd 78 ton meer glas ingezameld tot 1.834 ton (of 32 kg per inwoner).

Voor de recyclageparken werd in 2014 radicaal gekozen voor een nieuw beleid. Op aangeven van de Vlaamse Overheid werd het DIFTAR-systeem ingevoerd onder het motto “de vervuiler betaalt”. Dat zorgde voor een groene schokgolf doorheen de Druivenstreek. Via de identiteitskaartcontrole aan de toegang en de invoering van de betaalautomaten werd ervoor gezorgd dat daar enkel inwoners van onze gemeenten met hun afval terecht kunnen en dat het afvaltoerisme werd teruggedrongen. De aangeboden hoeveelheid afval is echter zo sterk gedaald dat dit niet enkel door betere sortering en milieubewustere burgers verklaard kan worden. We kunnen veronderstellen dat afvaltoeristen uit de omliggende gemeenten nu elders hun afval brengen. Statistieken van de politie duiden alvast niet op een verhoogd aantal sluikstortgevallen.

Het beleid zorgt ervoor dat de gratis fracties (zoals papier/karton/glas) nu eerder via de huis-aan-huisophaling en glasbollen worden verzameld in plaats van via de recyclageparken, wat de bezoekersdruk op de parken helpt te laten dalen. Die bezoekers komen in 83% van de gevallen met een personenwagen en trekken in 12% van de gevallen een kleine aanhangwagen. 753 bedden en 343 zetels vonden hun weg naar het recyclagepark.

Omdat het altijd beter kan, wordt er in 2016 ingezet op een vernieuwde communicatie rond de recyclageparktarieven omdat daar toch nog wat onduidelijkheden over bestaan. Een nieuwe website is in de maak die de tarifering duidelijker moet maken. Vandaag kunt u nog terecht op www.eenstapvooruit.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is