Sprokkels uit de gemeenteraad van 17 juni 2014

Op 18 juni 2014, over deze onderwerpen: Cultuur, Gemeenteraad, Infrastructuur, Jeugd, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening, Gemeenteraad

De gemeenteraad van 17 juni, net voor de zomervakantie, had ook nog een aantal interessante items op de agenda:

  • De gemeenteraad besliste zo’n € 400.000 te investeren in dakwerken. Het gaat onder andere om werken aan het dak van de gemeentelijke basisschool (Heuvelstraat), aan de kerk van Jezus-Eik en tot slot ook aan de gemeentelijke loods op de Hagaard.
  • Het RUP Maleizen centrum kwam kort aan bod. De onderhandelingen met de eigenaars van een aantal gronden die in het RUP worden opgenomen, zijn nog volop aan de gang. Om deze onderhandelingen de nodige tijd te gunnen tijdens de vakantieperiode, opteren we ervoor de termijn waarbinnen het RUP finaal voorgelegd moet worden op de gemeenteraad te verlengen met 60 dagen. Op deze manier willen we zeker zijn dat het RUP alle ontwikkelingsmogelijkheden biedt om Maleizen in de toekomst een aantrekkelijk dorpsplein te geven.
  • De jaarrekeningen van 2013 van de intercommunales Finilek, Iverlek, Haviland en Interrand werden besproken tijdens de gemeenteraadscommissie en met een positief advies voorgelegd aan de gemeenteraad. In Finilek en Iverlek worden de gemeentelijke belangen in de elektriciteits- en gasdistributie beheerd. De daling van de inkomsten uit de participatie in Electrabel zijn voor de Overijsese begroting gelukkig niet significant. Bij de afvalverwerkingsintercommunale Interrand (samen met Hoeilaart en Tervuren), die zorgt voor de ophaling van het afval aan huis en de werking van de recyclageparken, werd een verlies geleden dat met de bestaande reserves kon worden opgevangen. De toelage die we als gemeente voor de afvalverwerking aan Interrand geven, bedraagt jaarlijks zo’n € 2.000.000 en is dus een zeer belangrijke uitgavenpost.
  • Tot slot werd een eerste begrotingswijziging goedgekeurd. Met de overschakeling naar het nieuwe Beleids- en BeheersCyclus (BBC)-systeem zijn een aantal bijsturingen nodig. Het wegwerken van een overbudgettering op “wegenwerken”, maakt het mogelijk een aantal andere investeringen te financieren die nog in 2014 kunnen gebeuren. Het gaat onder andere over rioleringswerken in de Kordialestraat/Scherendelle/Tuindelle, de opmaak van een Masterplan voor Jezus-Eik, nieuwe duurzame verlichting in de foyer en tentoonstellingsruimten van Den Blank, de keukenuitrusting voor Kamp Kwadraat en het vervangen van de boiler en leidingen in de sporthal.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is