Nieuwsjaarsboodschap Stefan Vanderlinden op receptie Overijse 2002

Op 10 januari 2016, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Jeugd, Mobiliteit

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Overijse2002 kreeg ik als fractieleider de kans om in mijn toespraak een aantal belangrijke projecten voor Overijse voor de toekomst aan de aanwezigen voor te stellen.

Ik wil er voor u een aantal projecten uitpikken waar we in het bijzonder in 2016 zullen mee bezig zijn. Het zijn er 4… 

In de pers heeft u kunnen vernemen dat op initiatief van Overijse2002 / N-VA nu ook de andere kant van het Stationsplein een opfrissingsbeurt zal krijgen. De Markthal die vele jaren dienst gedaan heeft als fruitveilig en feestruimte voldoet niet meer aan de geluids- en isolatie-eisen van deze tijd. De school zit verlegen om plaats voor haar ateliers en refterruimte. De concrete invulling willen we samen met u doen, samen met de Overijsenaren. Want ook uw mening telt voor een project dat zo centraal in onze gemeente ingrijpt. Net zoals dat gebeurde bij de aanleg van de vijver en renovatie van het Stationsplein, de inspraak die gevraagd werd door schepen Peter Van den Berge over devernieuwing van de Druivenfeesten of zoals de werkgroepen die, op initiatief van schepen Jan De Broyer, in Jezus-Eik het nieuwe Masterplan daar vorm moeten geven, willen we ook voor dit project zoeken naar de meest geschikte vorm om iedereen de kans te geven zijn ideale uitwerking voor dit centrumproject te geven. 

Ruimte voor de school, ruimte voor winkels, ruimte voor groen, ruimte voor parking, ruimte voor ontspanning. De balans tussen al deze elementen moet worden gezocht! Een echte uitdaging!

Een tweede belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is wellicht het engagement dat we als gemeente hebben opgenomen in de burgemeestersconvenant en het klimaatplan. Overijse2002 / N-VA is immers naast een Vlaamse ook een groene partij die open ruimte beschermt. Neen…. wij willen Terlanenveld natuurlijk niet volbouwen zoals sommige wel eens durven beweren. Ja …. natuurlijk nemen we het milieu ter harte door kleine en grote acties rond koesterdieren zoals het Vliegend Hert, erosiebestrijding, zwerfvuil opruimacties en nog veel meer. De gemeente zal zelf het voorbeeld geven door de openbare verlichting vroeger te doven, door het wagenpark stilaan te vervangen door energiezuinige aardgas wagens en door te investeren in isolatie voor de openbare gebouwen.

Maar als we onze doelstelling willen halen om de CO2 uitstoot met 20% te reducerentegen 2020, dan hebben we ook uw hulp nodig als inwoner van Overijse. Uit de nulmeting van 2011 blijkt immers dat 47% van de Overijsese CO2 uitstoot door de huishoudens wordt gegenereerd. 34% van de CO2 uitstoot is verbonden aan onze mobiliteit. Het is dus evident dat energie-efficiënte mobiliteit en energie-zuinige huishoudens nodig zullen zijn om onze doelstelling te halen.

We zijn ons ervan bewust dat groen-zijn om groen-te-zijn niet voldoende motiveert om deze inspanning te leveren. We willen er daarom een positief verhaal van maken, eentje van winst. Winst van tijd door een betere mobiliteit en winst voor de burger door een lagere - groene – energierekening. Winst in comfort door slimme investeringen.
We vragen aan onze mandatarissen om werk te maken van stimulerend beleid om gezinnen te overtuigen en te ondersteunen om te investeren in betere isolatie, efficiënte verwarming en verlichting en groene elektriciteit; we vragen hen de mogelijkheid te onderzoeken hoe we als inwoners van Overijse ons voordeel kunnen doen door een samenaankoop van groene energie.

Een derde en heikel punt is onze mobiliteit, of eerder stilstand, in Overijse. Zoals elders in Vlaanderen neemt dit probleem steeds grotere proporties aan. Elke ochtend en avond staan we in de file van en naar het werk. Elke winkelzaterdag staan we vast op de Brusselsesteenweg… Onze mobiliteit moet dringend anders. We investeren daarom in onzetrage wegen en in een verbeterd fietspadennetwerk. We hebben ervoor gezorgd dat er in het budget van 2016 middelen voorhanden zijn om te onderzoeken via een mobiliteitsstudie welke acties het meeste effect kunnen hebben. Onze verwachtingen zijn groot. 

Tot slot een woordje over de asielcrisis die recent ook in Overijse zichtbaar wordt. Het spreidingsplan van de federale regering en het aanbod van eigendommen uit de privésector, zoals home de Lasne in Terlanen en misschien ook in Ter Nood in het centrum, zorgen ervoor dat Overijse binnenkort waarschijnlijk rond de 100 asielzoekers zal huisvesten. Ondanks de eerste en begrijpelijke kritische bemerkingen, zien we ook vrijwillige Overijsenaren opstaan die zich engageren om deze jonge asielzoekers op te vangen. Overijse2002 / N-VA wil dat we als gemeente ons deel van het werk doen samen met de collega’s van het OCMW. Laten we in afwachting van vrede in Irak, Syrië en Afghanistan deze mensen waardig opvangen en hopen dat ze zo snel mogelijk naar een rustig en vredevol thuis kunnen terugkeren.
Laten we daarom klinken op een nieuw jaar 2016, een jaar waarin we hopelijk wat minder in de file staan dankzij en betere mobiliteit, een jaar waarin we wat zuiniger met energie omgaan, een nieuw jaar waarin we ons sociale engagement laten zien en tot slot een jaar waarin we inspraak hebben en onze mening kunnen geven over hoe ons Overijse er in de toekomst moet uitzien! Gezondheid !"

Stefan Vanderlinden
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is