Kansen voor Jezus-Eik

Op 22 april 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd, Milieu, Mobiliteit
Flos

Dinsdagavond 19 april keurde de gemeenteraad het voorstel goed van de kandidaatstelling voor het aangaan van een concessie van de oude boswachterswoning ‘de Flos’ in de Witherendreef. Met deze kandidaatstelling kunnen er in de toekomst mogelijk extra kansen gecreëerd worden voor Jezus-Eik.

De tuinzone van de woning sluit aan op de huidige parking van De Bosuil in de Witherendreef en geeft de mogelijkheid om deze parking uit te breiden (een bijna verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen) en beter te ordenen. Een uitbreiding van de parking zal de druk op straat rond de vrije basisschool voor een groot stuk kunnen verminderen en natuurlijk ook meer parkeergelegenheid creëren voor de vele activiteiten in De Bosuil en mogelijks zelf voor de horeca.

De woning zelf creëert kansen voor de werking van Chiro Jezus-Eik om er lokalen en opslagruimte in onder te brengen. Bepaalde lokalen die ze gebruiken, zijn namelijk stilaan afgeleefd waardoor nieuwe lokalen zich opdringen. Maar ook op het vlak van opslagruimte is er nood en met dit project kan hieraan tegemoet worden gekomen.

Overijse2002 heeft van in het begin zijn schouders onder dit project gezet omdat dit een duidelijke meerwaarde kan zijn en oplossingen biedt voor Jezus-Eik. Het is voor ons echter vooral van belang dat dit een mogelijke ‘quickwin’ is uit de vele inspraakvergaderingen rond het ‘Masterplan Jezus-Eik’. Vele Jezus-Eikenaren hebben zich de voorbije maanden in verschillende werkgroepen geëngageerd om mee te zoeken naar oplossingen. En deze ontwikkeling was een van de voorstellen.

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Jan De Broyer en burgemeester Dirk Brankaer, die de werkgroepen en inspraak rond het masterplan opvolgen, zijn zeer tevreden dat dit dossier tot stand is gekomen in een wisselwerking met de Jezus-Eikenaren. Ook schepen van Jeugd Peter Van den Berge hoopt op een positief antwoord van het Agentschap Natuur en Bos om nadien de werking van de Chiro extra te kunnen ondersteunen. Na aanvaarding van de kandidatuur is er natuurlijk nog flink wat werk aan de winkel. Aan de woning zijn enkele ingrepen noodzakelijk, o.a. op het vlak van veiligheid van de lokalen en ook de parking moet nog worden ingericht. Vanuit de opvolging masterplan Jezus-Eik zijn hiervoor wel de nodige budgetten voorzien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is