Inge Lenseclaes volgt Dirk Brankaer op als burgemeester vanaf 1 juli

Op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, N-VA, OCMW
Inge Lenseclaes

Huidig Burgemeester Dirk Brankaer heeft besloten om op 30 juni 2017 zijn mandaat als Burgemeester te beëindigen. 

In constructief onderling overleg, zijn de coalitiepartners overeengekomen dat de opvolging als volgt zal worden voorgedragen op de komende OCMW- en gemeenteraden: 

-           Inge Lenseclaes wordt voorgedragen als opvolgend  burgemeester in opvolging van Dirk Brankaer
-           Joke Lenseclaes wordt voorgedragen als opvolgend OCMW voorzitter in opvolging van Inge Lenseclaes
-           Dirk Devroey wordt voorgedragen als lid van de OCMW raad

Verder werd er ook beslist om een nieuwe commissie op te richten om de "Inkanteling van het OCMW in de gemeente" te realiseren. Onder impuls van Dirk Devroey zal deze kortelings van start gaan, samen met vertegenwoordigers van alle coalitiepartners. 

De voorzitters benadrukken dat alzo de continuïteit en een degelijk bestuur van onze gemeente in de toekomst verzekerd is. Zij hebben er alle vertrouwen in dat het vernieuwde Schepencollege, OCMW-raad en gemeenteraad op een constructieve manier verder zal kunnen werken aan een goed  en krachtig beleid voor onze mooie gemeente. 

Namens de coalitiepartners, 

Eric Leskens, Voorzitter Overijse 2002
Joris Kelchtermans, Voorzitter N-VA Overijse
Alan Pauwels, Voorzitter CD&V Overijse
Gilbert Dehertog, Voorzitter Open VLD Overijse

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is