Gemeenteraad vraagt college van burgemeester en schepenen om buurgemeenten uit te nodigen voor gesprek rond fusies

Op 1 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, OCMW

De fractie Overijse2002/N-VA/CD&V heeft op de gemeenteraad van 31/01/2017 voor het voorstel gestemd om de Vlaamse buurgemeenten (Tervuren, Hoeilaart en Huldenberg) uit te nodigen voor gesprekken over een mogelijke fusie. Het was trouwens een unanieme beslissing van de gemeenteraad. Concrete plannen zijn er nog niet, maar we vinden zeker dat er hierover open gesprekken moeten gevoerd worden met onze buren.

Daarom zullen onze drie buren een uitnodiging ontvangen, met de vraag of zij interesse hebben om een overleg op te starten in het kader van het fusiedecreet. Het financiële luik zou meegenomen zijn, maar de eerste doelstelling is te bekijken of er inderdaad voordelen kunnen zijn voor de werking van de gemeenten en voor de inwoners. Uiteraard moeten de inwoners altijd centraal staan in deze gesprekken en moet er vooral gekeken worden welke voordelen zij kunnen halen uit een mogelijke fusie.

Het zou schuldig verzuim zijn, deze oefening niet te doen, met in het achterhoofd een Vlaamse overheid die op grotere gemeentes wil inzetten en ons op een mooie dag wel eens kan verplichten, zonder dat we de keuze hebben met wie er wordt gefuseerd, laat staan dat de financiële "wortel" er dan nog zal zijn. Het financiële luik mag trouwens niet de belangrijkste drijfveer zijn. Een open gesprek aangaan is dus het minste dat we kunnen doen.

We kijken uit naar het vervolg en de evoluties in het dossier en houden jullie zeker op de hoogte.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is