Daling criminaliteit met 18% in 2015 in Druivenstreek

Op 17 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Politie, Veiligheid
ANPR-camera Overijse

Tijdens de politieraad van 15 juni werd de rekening en het jaarverslag over 2015 van de politiezone Druivenstreek besproken. De terreurdreiging zorgde er in 2015 en begin 2016 voor dat de invulling van een aantal politietaken anders aangepakt moest worden. Het was geen makkelijk jaar, maar de cijfers zijn in het algemeen bemoedigend. Met een daling van 18,5% van het aantal criminele feiten doen we het merkelijk beter dan ons arrondissement. Verdere investeringen in mensen en uitrusting moeten ervoor zorgen dit goede resultaat te bestendigen.

Na jaren van grotere personeelstekorten raakt het kader nu beter ingevuld. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar leidt ook tot stijgende personeelskosten. De investering van de voorbije jaren in het ANPR-netwerk (automatische nummerbordherkenning) vertaalt zich ook in stijgende operationele kosten. Dankzij hogere toelagen dan begroot blijft de rekening – zij het licht negatief – toch onder controle.

De korpschef vatte het jaar 2015 samen in zes punten: het ANPR-netwerk draait goed, de BINs (Buurt Informatie Netwerken) zijn in opmars, de terreurdreiging had invloed op de gewone werking, de asielproblematiek vormde een nieuwe uitdaging, er was een significante daling van criminaliteit en diefstallen en we verwelkomden een nieuwe korpschef.

De terreurdreiging had veel neveneffecten. Nog nooit was er zoveel “blauw” en “groen” op straat. Dat is ook de dieven niet ontgaan. We noteren een daling van 27% bij de woninginbraken en 18% bij de diefstallen in handelszaken, waarbij het zwaartepunt op de Brusselsesteenweg blijft liggen. Piekdag blijkt vrijdagavond te zijn… Ook bij de andere prioritaire doelstellingen werden goede resultaten gehaald: intrafamiliaal geweld, diefstal uit voertuigen en “inbreuken op de lichamelijke integriteit” tonen dalende cijfers. De focus op drugsgebruik en handel leidde tot meer drugsgerelateerde vaststellingen. Zorgwekkend is wel dat drugsovertredingen bij 20% van de gevallen minderjarigen betrof (50% zijn -22 jarigen en 50% zijn lokale daders uit de streek).

De BINs van Overijse en Jezus-Eik tellen intussen bijna 100 leden. In het najaar zal een open ledenvergadering worden georganiseerd waar ook nieuwe kandidaat-leden welkom zijn. “Horen, zien en melden” blijft het devies, misschien in de toekomst ook via Whatsapp waar een pilootproject met BIN Hoeilaart wordt gepland.

Het ANPR-netwerk werkt. Het werkt zelfs zo goed dat we voor de toekomst moeten nadenken hoe we de gegevens op een nog efficiëntere wijze kunnen analyseren en gebruiken. Zeker wanneer er dit najaar nog negen extra camera’s bijkomen, moeten we evalueren hoe we de gegenereerde informatiestroom het best verwerken.

Het ANPR-netwerk hielp ons in 2015 om 787 gestolen wagens te traceren. Dankzij het netwerk halen we onverzekerde wagens uit het verkeer. Bovenal is de database een bron van informatie voor andere politiediensten te lande. Wanneer alle ANPR-netwerken aan elkaar verbonden worden en de federale overheid een netwerk op de autosnelwegen uitbouwt – zoals aangekondigd werd door minister van Binnenlandse Zaken Jambon – zal dit nog meer helpen om de criminaliteit te bestrijden.

In 2015 werden minder PV’s opgemaakt als gevolg van een kleiner aantal snelheidscontroles. Het inzetten van mankacht, nodig voor de terreurdreiging, maakte dat minder controles konden worden uitgevoerd. In 2016 wordt er weer op het normale niveau gecontroleerd.

We blijven tot slot inzetten op preventie door middel van adviezen rond diefstalpreventie, premies, ondersteuning en verkeerseducatie voor scholen. We zullen 2015 niet licht vergeten in de geschiedenisboeken, maar voor de Druivenstreek onthouden we vooral het goede nieuws van significant dalende criminaliteitsstatistieken!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is