Sprokkels uit de gemeenteraden van september 2015

Op 20 oktober 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Infrastructuur, Gemeenteraad

Rioleringswerken

Tijdens de eerste gemeenteraad na de zomervakantie besliste de gemeenteraad groen licht te geven om nieuwe rioleringen aan te leggen in de Financialaan en de aanliggende straten in Maleizen. Het gaat om een vrij omvangrijk investeringsdossier van ongeveer 2 miljoen euro  waarvoor Aquafin, namens de gemeente, instaat voor het opmaken van het bestek en de meetstaat om de werken te kunnen gunnen. Een concrete timing voor de werken is er nog niet, maar het is evident dat inwoners van de betrokken wijk hiervan op de hoogte zullen worden gehouden.

In het kader van de heraanleg van het kerkplein in Terlanen, wordt de Bollestraat afgesloten voor het doorgaand verkeer ter hoogte van de Kapelleweg. Dan wordt de nieuw aangelegde riolering van het plein aangesloten op het rioleringsstelsel in de Bollestraat. De wegenwerken zullen een tiental dagen duren vanaf 20/10/2015.

Jaarrekening 2014

De eerste jaarrekening onder de nieuwe Beleids- en BeheersCyclus (BBC) is – met enige vertraging – een feit. Het boekjaar werd afgesloten met een operationeel positief resultaat van bijna 5,4 miljoen euro. Concreet betekent dit dat de gemeente een overschot boekt waarmee investeringen kunnen worden gedaan of schulden kunnen worden afgebouwd. Net zoals in 2013 besliste de gemeente geen nieuwe leningen aan te gaan. Dat betekent dat, na aflossing van de rente en het uitstaande kapitaal, de langetermijnschuld van de gemeente is gedaald met 3,3 miljoen euro.

De financiële schulden stegen daarentegen significant met 4,25 miljoen euro als gevolg van de overname van de Electrabel-aandelen naar aanleiding van diens uittreding uit het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders (Iverlek). Deze boekhoudkundige uitgave werd intussen in 2015 gecompenseerd door een kapitaalvermindering van EANDIS, waardoor deze transactie voor de gemeente financieel neutraal blijft.

De belastingen in Overijse stijgen niet. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanslagvoet op de personenbelasting bleven ongewijzigd op respectievelijk 850 en 7% (en blijven dat ook in 2015). De gemeente gaf 3 miljoen euro aan de werking van het OCMW en 2,6 miljoen voor de politiezone Druivenstreek en 1,9 miljoen voor de afvalophaling en verwerking door Interrand. De belangrijkste uitgavenpost blijft echter wel de lonen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is