Sprokkels uit de gemeenteraad van juni 2015

Op 29 juni 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Infrastructuur, Mobiliteit, OCMW, Omgeving, Vrije Tijd, Gemeenteraad

Het zomerreces komt eraan… Alvorens te genieten van zon, vakantie, feesten en festivals, kwam de gemeenteraad samen met toch nog een aantal belangrijke puntjes op de agenda.

Om efficiënter met de beschikbare middelen om te gaan, zal Overijse in de toekomst voor zijn IT-aankopen gebruik maken van raamcontracten van de opdrachtencentrales van de Vlaamse overheid en de stad Brugge. Door gebruik te maken van deze contracten, die omwille van de schaalgrootte scherpere prijzen garanderen, is de gemeente in staat om met het IT-budget meer te investeren in de nodige hardware en software.

Een tweede belangrijk agendapunt was de herziening van het budget 2015 en de meerjarenplanning. In deze documenten wordt immers vastgelegd waarin ons belastingsgeld dit jaar en de komende jaren geïnvesteerd zal worden.

Een paar beslissingen en projecten zijn zeker de moeite om uit te lichten:

  • De bijdrage van de gemeente aan het OCMW wordt verlaagd en in lijn gebracht met de effectieve financiële behoeften van het OCMW. De noodzakelijke reserves, die in de voorbije jaren waren voorzien omwille van de bouw van het nieuwe rusthuis, kunnen nu worden afgebouwd.
  • Net zoals de burger ziet dat de rentevoeten op een historisch laag peil staan, worden ook de rentevoeten van de leningen die de gemeente heeft aangegaan naar beneden herzien tot een gemiddelde van 2,5%. Door deze daling moet er immers minder interest op onze leningen worden betaald.
  • De Bijdrage Op Transport (BOT) van afvalwater, die aangerekend wordt op de waterfactuur, bracht minder op dan voorzien. Dit betekent dat de verwachte inkomsten uit deze bijdragen ook in de gemeenteplanning naar beneden worden bijgesteld. We kunnen natuurlijk enkel toejuichen dat de Overijsenaar zuiniger met zijn water omspringt!
  • De archieven van de gemeente, die momenteel gedeeltelijk zijn ondergebracht in de Begijnhofkapel, zullen op termijn overgebracht worden naar het Beiershof aan de Brusselsesteenweg. Dat betekent dat de Begijnhofkapel in de toekomst een nieuwe multifunctionele functie kan krijgen waarvoor de nodige middelen worden voorzien.
  • De dorpskern van Terlanen zal een nieuw uitzicht krijgen door de heraanleg van het Arthur Michielsplein. De werkzaamheden worden – met enige vertraging – uitgevoerd.
  • De nodige middelen zijn voorzien om het masterplan sport verder uit te werken. In eerste instantie betekent dat de aanleg van een nieuwe atletiekpiste op de Hagaard-site.
  • Na de zuidkant, komt nu ook de noordkant van het Stationsplein in aanmerking voor een facelift. De meerjarenplanning bevat de nodige middelen om een herbestemming van de markthal te ontwikkelen en uit te voeren.
  • Fietspaden tussen Overijse en Terlanen en in Jezus-Eik moeten in de toekomst meer en veiliger fietsen toelaten!
  • Belangrijke investeringen zijn in het meerjarenplan opgenomen voor rioleringswerken. De wijk rond de Financialaan in Maleizen bijt de spits af, maar nadien volgen ook werken in o.a. de Kordialestraat/Tuindelle, Jean Tombeurstraat, Biesmeuterlaan/Vleugstraat, Heuvelstraat en de J.B. Dekeyserstraat.

Met deze meerjarenplanning en de vele projecten die op stapel staan, toont het gemeentebestuur in deze financieel wat woelige tijden dat het ambitieus is en blijft om Overijse als groene, moderne en Vlaamse gemeente op de kaart te blijven zetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is