Schepenen

Jan De Broyer

Schepen bevoegd voor Vlaams beleid, ruimtelijke ordening woon- en grondbeleid, milieu, duurzaamheid en trage wegen, land- en tuinbouw, begraafplaatsen

Joke Lenseclaes

Joke Lenseclaes met OCMW brochure
OCMW-voorzitter - Schepen bevoegd voor kinderopvang, welzijn, dienstencentrum