Reactie burgemeester Overijse op enquête Nieuwsblad

Op 27 januari 2016, over deze onderwerpen: N-VA
Dirk Brankaer

Naar aanleiding van het Gemeenterapport van Het Nieuwsblad had onze redactie een gesprek met onze burgemeester Dirk Brankaer.

Dirk, hoe kijk jij naar de eerste cijfers die bekendgemaakt zijn in de enquête?

“De algemene tevredenheid van de Overijsenaren blijft status quo met een gelijkaardige enquête uit 2013 en we zitten bij deze twee vragen (fier op onze gemeente en hoe graag woon je in de gemeente) telkens op het Vlaamse gemiddelde. Dus echt slecht kan je deze cijfers niet noemen. Mijn persoonlijke score gaat inderdaad licht achteruit en dat is natuurlijk niet leuk om te lezen. Op dit ogenblik zijn enkel de cijfers bekend voor financieel beleid, mobiliteit en veiligheid. Op het vlak van mobiliteit zijn er duidelijk dingen die beter kunnen, maar er zijn ook zaken waar we het beter doen. Qua veiligheid scoren we  duidelijk beter dan in 2013. Het is nu uitkijken naar de cijfers die nog zullen volgen.”

In de krant lezen we dat je weinig belang hecht aan dergelijke enquêtes. Waarom?

“Dergelijke enquêtes geven een bepaalde indicatie aan, maar het is ook niet meer dan dat. Zo weten we bijvoorbeeld niet hoeveel mensen er in Overijse aan deze enquête hebben meegedaan.

Voor alle duidelijkheid: ik relativeer de resultaten van dergelijke enquêtes en hecht er bijgevolg niet zo veel belang aan. Ik vind het echter wel belangrijk wat de Overijsenaar denkt en zegt – dit in tegenstelling tot wat sommigen in bepaalde reacties laten weten. Wij doen geen loze beloften en samen met alle schepenen geven we daar een concrete invulling aan. Denk maar aan de werkgroepen in het kader van het masterplan Jezus-Eik en de participatie voor de vernieuwing van de Druivenfeesten. Ik heb samen met Overijse2002 / N-VA altijd hoog ingezet op inspraak tijdens mijn burgemeesterschap en zal dat ook tot de laatste dag blijven doen.”

Groen beweert dat het niet meer botert in de meerderheid. Klopt dat?

Ik lees dat groene Peter dat inderdaad beweert. In het schepencollege noch in de gemeenteraad stel ik echter iets dergelijks vast. Het klopt dat sommige uitspraken van een kartelpartijvoorzitter ongelukkig zijn, maar nogmaals in het schepencollege voel ik niets van een dergelijke spanning.

Hoe zie je de nabije toekomst?

Ik zal er alles aan doen om het goedgekeurde meerjarenplan, met een duidelijke toekomstvisie, samen met de coalitiepartners loyaal uit te voeren. Ik ga ervan uit dat iedereen daar constructief zal aan meewerken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is