Een nieuwe lente voor Overijse

Op 26 februari 2016, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Jeugd, Vrije Tijd

Als de lente er is, zal onze kleinste dorpsgemeenschap Terlanen er anders uitzien. De beton- en kasseiwerken van het nieuwe dorpsplein zijn bijna afgerond. Niet alleen het vernieuwde dorpsplein zal het aanzicht van Terlanen veranderen. Ook de komst van een asielcentrum voor een 70-tal niet-begeleide minderjarigen zal een grote invloed hebben. 

De meesten onder hen zijn gevlucht omdat de situatie in hun thuisland te onveilig is. Dat laatste kan terecht of onterecht zijn, maar zolang ze hier verblijven is het wel onze plicht om ze opvang aan te bieden. Ze laten rondzwerven zal ons niet vooruit helpen, integendeel. 

De komst van het asielcentrum heeft heel wat losgemaakt in Overijse. Vrijwilligers leren de vluchtelingen Nederlands vanaf de eerste weken dat ze hier verblijven. Vanaf de paasvakantie zullen ze naar school gaan in OKAN-klassen, met bijzondere aandacht voor het onderricht van de Nederlandse taal.

Het is onze taak om voor hen een zinvolle tijdsbesteding te organiseren, net zoals we dit doen voor onze andere inwoners: cultuur, onderwijs, sport, … want jongeren geen vrije tijd maar lege tijd aanbieden, eindigt in ‘krapullekes’-tijd. Door hun tijd nuttig door te brengen met Overijsenaren leren ze leven onder ons, en verwerven ze kennis en vaardigheden die hen bij een terugkeer sterker maakt. 

Maar deze opvang is niet de enige uitdaging in Overijse. Het ontwikkelen en onderhouden van goed(e) onderwijs(-infrastructuur), sportinfrastructuur, fietspaden, natuurbeheer, woonkwaliteit zijn minstens even belangrijk voor ons beleid in Overijse. Wil je hierover van gedachten wisselen, ben je altijd welkom bij een ossentong of koninginnenhap tijdens ons eetfestijn zondag 13 maart in Ter IJse.

Joris Kelchtermans
Voorzitter N-VA Overijse

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is