Bijkomende opslagruimte voor Scouts en Chiro Overijse

Op 4 juli 2016, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Jeugd, Vrije Tijd
scoutsdorp

De beide jeugdverenigingen hebben al een tijdje nood aan extra opslagruimte voor al hun materiaal. Vaak staat dit nu in de lokalen en of gangen van de lokalen, wat niet altijd even handig is. Ook het sjorhout van de scouts, dat tot nu toe nog op Solheide lag, had nood aan een nieuwe plek.

Na overleg met de Scouts, de Chiro en de directie van SMO, die eigenaar is van de terreinen waar de lokalen gehuisvest zijn, werd een bouwaanvraag ingediend voor bijkomende opslagruimte op de Ramberg. De bouwaanvraag is een win-winsituatie zowel voor de school, die ook nog wat ruimte kon gebruiken als de jeugdverenigingen die er in de buurt van de lokalen extra opslagruimte bij krijgen. Tijdens de laatste vergadering van het college van burgemeester en schepen is er kennis genomen van de stedenbouwkundige vergunning voor deze uitbreiding.

Daardoor kan er binnen afzienbare tijd begonnen worden met de bouw van deze opslagruimte. De technische diensten zullen de komende weken het dossier verder afwerken. Hopelijk kan dan in de loop van het najaar worden gestart met de bouwwerken zelf.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is