Brandweer Overijse gaat over naar hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost

Op 22 december 2014, over deze onderwerpen: Brandweer, Veiligheid, Politie en brandweer

'Aan het hoofd van de zone Vlaams-Brabant Oost komt een zonecommandant die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse leiding en de dienstverlening naar meer dan 500 000 inwoners', luidt het.

'Analoog aan de politie wordt de hulpverleningszone bestuurd door de Zoneraad. Deze is samengesteld uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten en de zonale coördinator van de brandweer. Het dagelijks bestuur van de zone berust bij het Zonecollege. Dit college is samengesteld uit een aantal burgemeesters afgevaardigd door de Zoneraad'.

Vanaf 1 januari gaat ook de financiering wijzigen. 'Alle ontvangsten en uitgaven van het brandweerkorps van Overijse worden overgenomen door de hulpverleningszone en vervangen door een jaarlijkse dotatie van de gemeente aan de zone', laat de gemeente weten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is