Woonproject Drogenberg

Wonen

Er moet een juiste mix zijn tussen betaalbare en sociale woningen/kavels met een juiste verhouding tussen huren en kopen met voorrangsregels voor kandidaat kopers/huurders die een band met Overijse hebben. Daarbij staan we open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. We willen graag oplossingen voor alle gezinssituaties: jonge starters, eenoudergezinnen, gezinnen met kinderen en grote of samengestelde gezinnen.

We moeten te allen tijde proberen onze eigen inwoners de mogelijkheid te geven om in eigen streek te blijven wonen. Daarom wil OV2002/N-VA enerzijds het fenomeen van de huisjesmelkers aanpakken o.a. met een belasting op leegstaande woningen en krotwoningen. Anderzijds willen we de nog potentiële woongebieden zoals reservegebieden voor woonwijken, indien nodig, gefaseerd aansnijden.

We digitaliseren de administratie waar mogelijk zodat bijvoorbeeld bouwaanvragen digitaal aangevraagd kunnen worden.

Nieuws over dit onderwerp

Straatverlichting aan of uit?

Na een grondige evaluatie over het doven van de nachtverlichting besliste het college van burgemeester en schepenen gisterenochtend (30/05) om het regime bij te sturen. In de toekomst zal de …