Kruispunt Overijse-Maleizen

Mobiliteit

De infrastructuur en de ruimtelijke ordening hebben een belangrijke invloed op de mobiliteit binnen onze gemeente. Daarom is het belangrijk om bij grote omgevingsprojecten voortdurend deze drie beleidsdomeinen (infrastructuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit) op elkaar af te stemmen.

Maar ook kleinere ingrepen, in overleg met verschillende partners, kunnen oplossingen bieden om de mobiliteit binnen onze gemeente te verbeteren. Dit dient te gebeuren met oog voor de omgeving en vraagt dus om een continue opvolging.

We willen met alle weggebruikers rekening houden om de mobiliteit in onze gemeente te verzekeren. Daarom blijven veilige fiets- en voetpaden een prioriteit voor OV2002/N-VA. Die zorgen voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker en voor een verhoogde mobiliteit in onze gemeente (onderdeel van het gemeentelijk mobiliteitsplan). Het verder uitbouwen van een fietsnetwerk tussen de gehuchten en de omliggende gemeenten blijft een belangrijk onderdeel van de meerjarenplanning. Maar ook met het openbaar vervoer en met de auto moeten we ons op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen. OV2002/N-VA blijft voorstander van de 30-50-70 zones omdat dit duidelijkheid geeft over de maximale snelheid binnen de gemeentegrenzen. Binnen dit kader blijft de veiligheid aan de schoolomgevingen en in de dorpscentra ook een centraal aandachtspunt.

Nieuws over dit onderwerp

Straatverlichting aan of uit?

Na een grondige evaluatie over het doven van de nachtverlichting besliste het college van burgemeester en schepenen gisterenochtend (30/05) om het regime bij te sturen. In de toekomst zal de …

Politie tevreden over resultaat ANPR-camera's

De politie is tevreden over de resultaten die de mobiele en de vaste ANPR-camera's opleveren. Zo werden al meerdere gestolen voertuigen onderschept en één verdachte opgepakt. Dankzij de mobiele en …