Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening

Om de waterkwaliteit en de watervoorraden in Europa veilig te stellen, moeten onze waterlopen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Die richtlijn moet bovendien de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Om onze waterlopen aan de Europese richtlijn te laten …

Op 21 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening

Samen met de buurtbewoners en de dorpsraad Jezus-Eik reageert het gemeentebestuur van Overijse tegen het grootstedelijk project Oaktree op de hoek van de afrit E411 en de Welriekendedreef. Dit project wordt voorzien op Oudergems grondgebied, maar wel op de gemeentegrens met Overijse. Op de …

Op 27 oktober 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Omgeving, Ruimtelijke ordening, Toerisme, Veiligheid, Wonen

Het college van burgemeester en schepenen tekent bezwaar aan bij de gemeente Oudergem tegen de bouw van een flatgebouw met 99 woongelegenheden, een aparthotel en kantoren langs de Welriekendedreef en de oprit van de E411 op grondgebied Oudergem. Planologisch werd het project getoetst aan de …

Op 16 oktober 2016, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, OCMW, Omgeving, Wonen, Zorg

Op aansturen van onze schepen en OCMW-voorzitter Inge lenseclaes en schepen van milieu en duurzaamheid Jan De Broyer, krijgt vijver MarIëndal een nieuw elan. Vijver Mariëndal, eigendom van OCMW Overijse, is historisch erfgoed. Als onderdeel van een groter historisch valleigebied, met een lint van …

Op 25 oktober 2015, over deze onderwerpen: Milieu, Omgeving, Toerisme, Vrije Tijd

Strikt genomen ligt slechts een klein hoekje van het gigantische Zoniënwoud op het grondgebied van Overijse, maar wie het bos wil betreden, kan dat probleemloos langs de gemeente. "We zijn als het ware de toegangspoort tot het Zoniënwoud", zegt schepen van milieu en duurzaamheid Jan De Broyer. Die …

Op 22 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Omgeving, Sport, Toerisme, Vrije Tijd, Gemeenteraad

Schepen Jan De Broyer ging tijdens de gemeenteraad van 20 oktober 2015 uitgebreid in op het aanvullend agendapunt van oppositiepartij Groen i.v.m. het onderwerp trage wegen. Het onderwerp sluit mooi aan bij het voorbije weekeinde dat in gans het land in het teken stond van de trage wegen. Ook het …