Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 augustus 2017, over deze onderwerpen: OCMW, Opvang, Welzijn, Zorg

Op woensdag 16 augustus 2017 werd Joke Lenseclaes (OV2002-N-VA) tijdens de OCMW-raad bestendigd als OCMW-voorzitter. Naar aanloop van dit voorzitterschap legde zij op 20 juni 2017 reeds de eed af als OCMW-raadslid. Sinds 5 juli 2017 is Joke actief als waarnemend voorzitter binnen het OCMW. Dit ter …

Op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, N-VA, OCMW

Huidig Burgemeester Dirk Brankaer heeft besloten om op 30 juni 2017 zijn mandaat als Burgemeester te beëindigen.  In constructief onderling overleg, zijn de coalitiepartners overeengekomen dat de opvolging als volgt zal worden voorgedragen op de komende OCMW- en gemeenteraden:  -           Inge …

Op 1 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, OCMW

De fractie Overijse2002/N-VA/CD&V heeft op de gemeenteraad van 31/01/2017 voor het voorstel gestemd om de Vlaamse buurgemeenten (Tervuren, Hoeilaart en Huldenberg) uit te nodigen voor gesprekken over een mogelijke fusie. Het was trouwens een unanieme beslissing van de gemeenteraad. Concrete plannen …

Op 16 oktober 2016, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, OCMW, Omgeving, Wonen, Zorg

Op aansturen van onze schepen en OCMW-voorzitter Inge lenseclaes en schepen van milieu en duurzaamheid Jan De Broyer, krijgt vijver MarIëndal een nieuw elan. Vijver Mariëndal, eigendom van OCMW Overijse, is historisch erfgoed. Als onderdeel van een groter historisch valleigebied, met een lint van …

Op 29 juni 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Infrastructuur, Mobiliteit, OCMW, Omgeving, Vrije Tijd, Gemeenteraad

Het zomerreces komt eraan… Alvorens te genieten van zon, vakantie, feesten en festivals, kwam de gemeenteraad samen met toch nog een aantal belangrijke puntjes op de agenda. Om efficiënter met de beschikbare middelen om te gaan, zal Overijse in de toekomst voor zijn IT-aankopen gebruik maken van …

Op 24 februari 2015, over deze onderwerpen: OCMW, Opvang, Senioren, Zorg, OCMW-raad en sociaal beleid

    Op maandag 23 februari werd het aanbestedingsdossier voor het opmaken van een studie over een woonzorgzone in de J.B. Dekeyserstraat in Overijse goedgekeurd. Als OCMW-voorzitter Inge Lenseclaes is heel verheugd dat deze studie kunnen opstarten. In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 …