Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening

Om de waterkwaliteit en de watervoorraden in Europa veilig te stellen, moeten onze waterlopen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Die richtlijn moet bovendien de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Om onze waterlopen aan de Europese richtlijn te laten …

Op 7 januari 2018, over deze onderwerpen: Milieu

Vorig jaar werd er op de raad van bestuur van Interrand een evaluatie gehouden rond de invoering van de roze zakken. “Allereerst stelden we vast dat de roze zakken een groot succes kennen”, vertelt schepen Joke Lenseclaes. Vele inwoners vinden de weg naar het recyclagepark, waar ze hun gevulde …

Op 21 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening

Samen met de buurtbewoners en de dorpsraad Jezus-Eik reageert het gemeentebestuur van Overijse tegen het grootstedelijk project Oaktree op de hoek van de afrit E411 en de Welriekendedreef. Dit project wordt voorzien op Oudergems grondgebied, maar wel op de gemeentegrens met Overijse. Op de …

Op 31 mei 2017, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Mobiliteit, Veiligheid, Wonen

Na een grondige evaluatie over het doven van de nachtverlichting besliste het college van burgemeester en schepenen gisterenochtend (30/05) om het regime bij te sturen. In de toekomst zal de nachtverlichting gedoofd worden van zondagnacht tot en met donderdagnacht tussen 00.00 uur en 06.00 uur en …

Op 16 oktober 2016, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, OCMW, Omgeving, Wonen, Zorg

Op aansturen van onze schepen en OCMW-voorzitter Inge lenseclaes en schepen van milieu en duurzaamheid Jan De Broyer, krijgt vijver MarIëndal een nieuw elan. Vijver Mariëndal, eigendom van OCMW Overijse, is historisch erfgoed. Als onderdeel van een groter historisch valleigebied, met een lint van …

Op 28 juni 2016, over deze onderwerpen: Milieu, Wonen

Interrand, de afvalintercommunale voor Hoeilaart-Overijse-Tervuren, heeft haar jaarverslag en cijfermateriaal voor 2015 gepubliceerd. Als gemeente Overijse dragen we ongeveer 2 miljoen euro bij in de werking van deze intercommunale. Daarvoor willen we dat zij inzet op kwaliteit en op een beleid dat …