Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening

Samen met de buurtbewoners en de dorpsraad Jezus-Eik reageert het gemeentebestuur van Overijse tegen het grootstedelijk project Oaktree op de hoek van de afrit E411 en de Welriekendedreef. Dit project wordt voorzien op Oudergems grondgebied, maar wel op de gemeentegrens met Overijse. Op de …

Op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, N-VA, OCMW

Huidig Burgemeester Dirk Brankaer heeft besloten om op 30 juni 2017 zijn mandaat als Burgemeester te beëindigen.  In constructief onderling overleg, zijn de coalitiepartners overeengekomen dat de opvolging als volgt zal worden voorgedragen op de komende OCMW- en gemeenteraden:  -           Inge …

Op 1 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, OCMW

De fractie Overijse2002/N-VA/CD&V heeft op de gemeenteraad van 31/01/2017 voor het voorstel gestemd om de Vlaamse buurgemeenten (Tervuren, Hoeilaart en Huldenberg) uit te nodigen voor gesprekken over een mogelijke fusie. Het was trouwens een unanieme beslissing van de gemeenteraad. Concrete plannen …

Op 22 april 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd, Milieu, Mobiliteit

Dinsdagavond 19 april keurde de gemeenteraad het voorstel goed van de kandidaatstelling voor het aangaan van een concessie van de oude boswachterswoning ‘de Flos’ in de Witherendreef. Met deze kandidaatstelling kunnen er in de toekomst mogelijk extra kansen gecreëerd worden voor Jezus-Eik. De …

Op 22 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Omgeving, Sport, Toerisme, Vrije Tijd, Gemeenteraad

Schepen Jan De Broyer ging tijdens de gemeenteraad van 20 oktober 2015 uitgebreid in op het aanvullend agendapunt van oppositiepartij Groen i.v.m. het onderwerp trage wegen. Het onderwerp sluit mooi aan bij het voorbije weekeinde dat in gans het land in het teken stond van de trage wegen. Ook het …

Op 20 oktober 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Infrastructuur, Gemeenteraad

Rioleringswerken Tijdens de eerste gemeenteraad na de zomervakantie besliste de gemeenteraad groen licht te geven om nieuwe rioleringen aan te leggen in de Financialaan en de aanliggende straten in Maleizen. Het gaat om een vrij omvangrijk investeringsdossier van ongeveer 2 miljoen euro  waarvoor …