Het lijkt mij normaal dat de Vlaamse regering aanstuurt op fusie van kleinere gemeenten.

Op 15 augustus 2015, over deze onderwerpen: Goed bestuur

'We zetten als Vlaamse overheid in op sterkere lokale besturen die ook in de toekomst een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden aan de burgers', zei minister Homans in een persbericht. 'Ik roep de Vlaamse gemeenten dan ook op na te denken over hun toekomstige rol. Kunnen ze in hun huidige schaal een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun burgers blijven garanderen? Zijn ze voldoende slagkrachtig om de vele uitdagingen die eraan zitten te komen effectief aan te pakken?'. 'Een vrijwillige fusie kan hier een antwoord bieden op de vele nieuwe noden die door de jaren heen lokaal ontstaan zijn, aldus nog Homans.

'Zolang de overheid de fusies niet verplicht, geloof ik weinig in dit verhaal'. (Dirk Brankaer, Overijse)

'Het lijkt mij normaal dat de Vlaamse regering aanstuurt op fusie van kleinere gemeenten', laat burgemeester Dirk Brankaer (OV2002/N-VA) weten. 'De taken die door de gemeenten dienen vervuld te worden, nemen steeds toe. Naar mijn aanvoelen wordt de ondergrens van omvang van autonome gemeenten ongeveer 20.000 inwoners. De bereidheid bij die gemeenten lijkt mij niet al te groot. Zolang de overheid de fusies niet verplicht, geloof ik weinig in dit verhaal. De overname van een deel van de schulden lijkt mij slechts in uitzonderlijke gevallen een voldoende groot lokmiddel.

Er zijn nog andere mogelijkheden om de kleinere gemeenten te helpen: samenwerkingsverbanden bestaan al tussen verschillende gemeenten. Dit is een volwaardige tussenstap die de eigenheid van de gemeenten meer respecteert.

Als we in onze streek over fusie spreken denken we automatisch aan Hoeilaart, Huldenberg, Tervuren en Overijse (samen ongeveer 66.000 inwoners). Dit is de omvang van een stad. Kan op deze mannier het contact met de burgers op dezelfde kwaliteitsvolle wijze behouden blijven?

Ik denk aan die 4 gemeenten omdat zij destijds samen de Randfederatie Tervuren vormden. Die hadden bevoegdhedenin verband met onder meer ruimtelijke ordening en afvalverwerking. Het is volgens mij raadzaam om deze samenwerking eens terug te bekijken en te zien wat daar mogelijk is'.

Lees het vervolg hier op het Nieuwsblad.be:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is